TNN ไทยอ่วม! ฝนหนัก 8-13 ก.ค. กรมอุตุฯ เตือนภัยน้ำท่วม-น้ำป่า!

TNN

TNN Exclusive

ไทยอ่วม! ฝนหนัก 8-13 ก.ค. กรมอุตุฯ เตือนภัยน้ำท่วม-น้ำป่า!

ไทยอ่วม! ฝนหนัก 8-13 ก.ค. กรมอุตุฯ เตือนภัยน้ำท่วม-น้ำป่า!

สภาพอากาศช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2567: มรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในประเทศไทย

สภาพอากาศในช่วงวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2567 ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ ประชาชนควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้


ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ

ในช่วงวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ต่อมาในช่วงวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2567 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง


คาดการณ์สภาพอากาศรายภาค

จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ทั้งนี้ ทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรตลอดช่วง และมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง


ผลกระทบและข้อควรระวัง

ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ประชาชนควรติดตามข่าวสารและคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยสภาพอากาศในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2567 ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ประชาชนและชาวเรือควรเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง