TNN “พม่าประเทศ” เป็นชื่อดนตรีบรรเลงก่อนเข้า “เพลงชาติไทย”! | Chronicles

TNN

TNN Exclusive

“พม่าประเทศ” เป็นชื่อดนตรีบรรเลงก่อนเข้า “เพลงชาติไทย”! | Chronicles

“พม่าประเทศ” เป็นชื่อดนตรีบรรเลงก่อนเข้า “เพลงชาติไทย”! | Chronicles

ไม่น่าเชื่อว่า เพลงบรรเลงก่อนจะเข้าเพลงชาติไทยจะมีชื่อว่า “พม่าประเทศ”! เป็นไปได้อย่างไร?

เราคุ้นชินกับการยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงชาติไทย แต่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่า “เพลงบรรเลง” ก่อนจะเข้าเพลงชาติไทยเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ร่วมนาทีนั้น คือเพลงบรรเลงที่ชื่อว่าอะไร?


ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่า เพลงบรรเลงนี้มีชื่อว่า “พม่าประเทศ”! เป็นไปได้อย่างไร?


เพลงบรรเลงนี้ที่จริงประพันธ์ขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ประกอบละครร้อง (ละครพันทาง) เรื่อง มหาราชวงศ์พม่าแผ่นดิน “พระเจ้าสี่ป๊อมินทร์” พระราชนิพนธ์ในพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ประพันธ์โดยหม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ ภรรยาของท่าน


โดยใช้ทำนองพม่าสองชั้น ซึ่งเป็นห้องจังหวะของเพลงปี่พาทย์แต่ดั้งเดิมของไทย ที่ได้หยิบยืมมาจากต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ ดังที่จะเห็นได้จากเพลงไทยเดิมแท้ ๆ ที่มีชื่อต่างประเทศ อย่างเขมรไทรโยก ลาวเดินดง หรือฝรั่งยีแฮม


และต่อมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำเพลงบรรเลงดังกล่าวมาใช้ “เทียบเวลา” ก่อนเข้าเพลงชาติ 2 ช่วงเวลา คือ 8.00 น. และ 16.00 น. รวมก่อนเข้าข่าวในพระราชสำนักเวลา 20.00 น. ก่อนที่จะเหลือเพียงช่วงก่อนเคารพธงชาติในภายหลัง โดยให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เรียบเรียงเสียงประสานเสียใหม่ให้กระชับมากยิ่งขึ้น และยังคงใช้เพลงบรรเลงเวอร์ชั่นนี้ตราบจนปัจจุบัน


แต่การใช้ชื่อว่าพม่าประเทศมาบรรเลงก่อนเคารพธงชาติไทยนั้น แบบนี้เรียก “สยบยอม” หรือ “ขายชาติ” ต่อเพื่อนบ้านหรือไม่? ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกัน 


เพราะพม่าประเทศเพี้ยนมาจาก “พม่าบรเทศ” ซึ่ง บร หมายถึง “ต่าง” เทศ หมายถึง “ถิ่น” รวมกันจะถอดความได้ว่า “เพลงต่างถิ่นทำนองพม่า” ไม่ได้หมายถึง “ประเทศเมียนมาร์” แต่อย่างใด


ในยุคปัจจุบัน มีการนำดนตรีบรรเลงนี้ มาใช้เป็นทำนองเพลงป็อปชื่อดังของ “เท่ง เถิดเทิง” ที่ชื่อว่า “อ๊อดแอด” ในปี 2014 โดยปรับให้มีจังหวะที่รวดเร็ว เร้าใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมกับใส่คำร้องตามยุคสมัยเข้าไป


Chronicles by วิศรุต หล่าสกุล [เฮย์เดน วิศว์]


แหล่งอ้างอิง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง