TNN 'Digital Korat' ปูทางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลอีสาน

TNN

TNN Exclusive

'Digital Korat' ปูทางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลอีสาน

'Digital Korat' ปูทางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลอีสาน

นายกฯ เศรษฐา เปิดตัว "โคราชโมเดล" ผลักดันนครราชสีมาสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยโครงการ Digital Korat ยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ปัญหาภัยแล้ง และบูรณะพระนอนเมืองเสมา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

นายกฯ เดินหน้า 'โคราชโมเดล' ผลักดันสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลภูมิภาค


นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เดินหน้านโยบายพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวสู่ความเป็น "มหานครดิจิทัล" ด้วยการผลักดัน "โคราชโมเดล" ที่มุ่งยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค สอดรับกับนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาล


ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ยกระดับการทำงานภาครัฐ

ในงาน "Digital Korat: The Future Starts Now" ที่จัดขึ้น ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำ Digital Transformation ในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชน โดยจะพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะดิจิทัล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ข้อมูลวิเคราะห์


Digital Korat กุญแจสู่การยกระดับศักยภาพโคราช

"Digital Korat" จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการหนุนนครราชสีมาให้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกล่าวว่า งานนี้จะสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการใช้งานดิจิทัลให้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นายกฯเองก็มุ่งหวังให้โครงการนี้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนโคราชและคนไทยทั้งประเทศ 


ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แก้ปัญหาภัยแล้ง

นอกจากโครงการดิจิทัล นายกฯ ยังลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดด้วย อาทิ โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ที่อำเภอโนนสูง ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง นายกฯ จึงสั่งการให้ส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการกระจายน้ำประปาให้ทั่วถึง แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวโคราช


สานต่อ Soft Power วัฒนธรรม บูรณะพระนอนเมืองเสมา

นายกฯ ยังเดินทางไปตรวจติดตามการบูรณะ "พระนอนเมืองเสมา" โบราณสถานสำคัญแห่งวัดธรรมจักรเสมาราม ซึ่งถือเป็น Soft Power ทางวัฒนธรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว นายกฯ สั่งการให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณ เร่งบูรณะพระนอนให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด การเดินหน้าพัฒนาโคราชครั้งนี้ของนายกฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันให้นครราชสีมาเป็นต้นแบบ "เมืองดิจิทัลอัจฉริยะ" ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน และยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปด้วย เพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สะท้อนแนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โคราชโมเดลนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคตภาพ : รัฐบาลไทย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง