TNN ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?

TNN

TNN Exclusive

ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?

ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?

มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์ ระบุว่าใบขับขี่ประเทศไทย ใช้ขับรถได้ทุกประเทศในอาเซียน ข่าวนี้จริงไปไขคำตอบใน TNN Exclusive

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าเป็นข่าวจริง ที่ว่าใบขับขี่ไทยแบบ Smart Card ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก สามารถนำไปใช้ขับขี่รถยนต์ได้ในอีก 9 ประเทศอาเซียน โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล ได้แก่ ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน กัมพูชา สิงค์โปร์ พม่า ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย  ตามข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ในการขับขี่รถยนต์ข้ามแดน 


ซึ่งใบขับขี่ไทยที่ใช้ได้ จะต้องเป็นแบบ Smart Card ที่มีระบุข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  หากเป็นใบขับขี่รุ่นเก่าจะต้องดำเนินการขอใบขับขี่แบบ Smart Card ก่อนจึงจะสามารถนำไปใช้ในประเทศอาเซียนได้


ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?


ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?


ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?


ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?


ใบขับขี่ไทย ไฉไล ! ใช้ได้ทั่วอาเซียน ?


เขียนข่าว

เรียบเรียงโดย : ธัญญาพร สุวรรณรัตน์

ผู้สื่อข่าว คอลัมน์ ข่าวนี้จริงไหม ?


ภาพจาก

TNN ช่อง 16 

ข่าวแนะนำ