TNN online หุ้น Healthcare ดาวเด่น ต้านวิกฤติเศรษฐกิจ

TNN ONLINE

TNN Exclusive

หุ้น Healthcare ดาวเด่น ต้านวิกฤติเศรษฐกิจ

หุ้น Healthcare ดาวเด่น  ต้านวิกฤติเศรษฐกิจ

ภาวะตลาดโลกที่ปั่นป่วนจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยทำให้นักลงทุนมองหา การลงทุนที่เพิ่มผลตอบแทนในกระเป๋า หุ้น Healthcare อุตสาหกรรมสุด Top ปิดจ๊อบ Recession โดย วิศรุต จารุอนันตพงษ์ AFPT Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

กว่า 60% ของนักวิเคราะห์ทั่วโลกเชื่อว่า ภายในปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะ “ถดถอย” หรือ “Recession” และอีกราว 30% เชื่อว่า จะเกิดในปีหน้า ทำให้ถึงแม้เราอาจจะระบุชัดไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ก็คาดเดาได้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังใกล้เข้ามา ทำให้การลงทุนนับจากวันนี้จำเป็นที่จะต้องให้น้ำหนักกับหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบ หรือสามารถรอดพ้นจากการหดตัวของเศรษฐกิจได้ 


ซึ่งหากเราลองคิดกว้าง ๆ ว่าบริษัทหรือหุ้นกลุ่มไหนที่จะไม่ได้รับผลกระทบในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี เชื่อว่าเราจะนึกถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคที่เป็นสินค้าจำเป็น แต่มีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกจากผลประกอบการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง Recession แล้ว ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สวนทางกับภาพรวมของตลาดที่ผลประกอบการโดยรวมปรับตัวลดลง นั่นคือ หุ้นในกลุ่ม “Healthcare” 


ในช่วงราว 30 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจสหรัฐฯ พบกับภาวะ Recession ถึง 4 ครั้งด้วยกัน ได้แก่  Saving and Loan Crisis and Gulf War Recession (1990-91)  , Dot Com Crisis (2000-02), Hamburger Crisis (2007-08) และ COVID-19 Crisis (2020) ซึ่งเป็นช่วงที่ตัวเลขเศรษฐกิจปรับตัวลงอย่างมาก 


ทั้งตัวเลข GDP การว่างงาน และตัวเลขการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศ  รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยรวมในตลาด S&P 500 ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 หุ้น Healthcare ดาวเด่น  ต้านวิกฤติเศรษฐกิจ

จากแผนภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในช่วงราว 30 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการกลุ่ม Healthcare จะเติบโตเฉลี่ย +10.03% CAGR มากกว่า S&P 500 ที่เติบโตเฉลี่ยราว +7.0% CAGR และแม้ในช่วงที่เกิดภาวะ Recession (แถบสีแดง) ผลประกอบการของบริษัทในดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ 


แต่เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้น Healthcare (S&P 500 Healthcare Index) เราพบว่า 3 ใน 4 ครั้ง ของการเกิด  Recession กำไรบริษัทจดทะเบียนของกลุ่ม Healthcare ไม่ปรับลดลงเลยในช่วงเดียวกัน


 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากว่า ผลิตภัณฑ์ด้าน Healthcare เป็นหนึ่งในสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ยาสามัญประจำบ้าน วัคซีนป้องกันโรค หรือยารักษาโรคหายากต่าง ๆ  ซึ่งมีอำนาจต่อรองต่อผู้บริโภค หรือ Bargaining Power of Buyers 


นอกจากนั้นยังได้ประโยชน์จากประเด็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) อีกด้วย ทำให้หุ้น Healthcare มีผลประกอบการที่มั่นคงและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว 


จะเห็นได้ว่า ภาพการลงทุนในอนาคตที่เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะ Recession จำเป็นที่จะต้องคัดเลือกการลงทุนให้รัดกุม เพื่อที่จะสามารถข้ามผ่านและเอาชนะภาวะดังกล่าวในอนาคต ซึ่งกลุ่ม Healthcare เป็นอุตสาหกรรมเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้ ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของเรามีความมั่นคงและเติบโตท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจได้  


ที่มา   ธนาคารทิสโก้

ภาพประกอบ  ธนาคารทิสโก้


ข่าวแนะนำ