TNN online A’seedbot หุ่นยนต์แสงอาทิตย์ "นักปลูกพืชแห่งทะเลทราย"

TNN ONLINE

Tech

A’seedbot หุ่นยนต์แสงอาทิตย์ "นักปลูกพืชแห่งทะเลทราย"

A’seedbot หุ่นยนต์แสงอาทิตย์ นักปลูกพืชแห่งทะเลทราย

A'seedbot เป็นหุ่นยนต์ที่ได้ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้กับตัว มันคอยเดินหย่อนเมล็ดพืชในทะเลทรายอยู่ตลอดเวลา

Mazyar Etehadi คือโปรเจคจบการศึกษาของนักศึกษาจากจากสถาบันการออกแบบและนวัตกรรมของดูไบ Mazyar Etehadi of the Dubai Institute of Design and Innovation โปรเจคดังกล่าวได้ทำการสร้างโดรนหรือหุ่นยนต์ที่จะช่วยมนุษย์ทำหน้าที่หว่านเมล็ดพันธุ์พืชไปทั่วทะเลทรายด้วยตัวของตัวเอง เพื่อทำให้ภูมิทัศน์ทุรกันดารเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์A’seedbot หุ่นยนต์แสงอาทิตย์ นักปลูกพืชแห่งทะเลทรายขอบคุณภาพจาก : yankodesign.com


A'seedbot เป็นหุ่นยนต์ที่ได้ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้กับตัว ทำให้มันสามารถดำเนินงานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่ทำภารกิจอยู่ในทะเลทราย มันมีรูปลักษณ์ที่น่ารักมาก ๆ คล้ายกับหุ่นที่ปรากฎในเรื่อง Wall-E หน้าที่ของ A'seedbot คือการหว่านเมล็ดพันธุ์ไปยังพื้นทะเลทรายโดยลำพัง ตัวหุ่นจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ เดินไปเรื่อย ๆ ด้วยเท้าแบบใบพัด ในขณะที่ส่วนท้ายจะค่อย ๆ ปล่อยเมล็ดไปยังพื้นที่เดินผ่านอย่างอ่อนนุ่ม


โซลาร์เซลล์ของ A'seedbot ทำให้ตัวหุ่นย์สามารถทำงานได้ระหว่างวันและในเวลากลางคืน สามารถติดตามการทำงานของตัวหุ่นได้ผ่านทางเซ็นเซอร์และระบบนำทางA’seedbot หุ่นยนต์แสงอาทิตย์ นักปลูกพืชแห่งทะเลทรายขอบคุณภาพจาก : yankodesign.com


A'seedbot แบ่งการออกแบบเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย "Seeing", "Navigating", และ "Planting" โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เหมาะนำไปใช้เป็นต้นแบบของ "Form follows Function" ตัวหุ่นมีเซ็นเซอร์อัลตราซาวนด์ 2 ตัว ติดอยู่ที่ด้านหน้า ช่วยให้หุ่นสามารถตรวจสอบภูมิประเทศที่ตัวเองกำลังเดินไปด้านหน้าได้ ทำให้ A'seedbot สามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดออกมาได้ โดยเมื่อตัวหุ่นรู้เส้นทางที่เขาต้องการจะไปแล้ว มันจะใช้เท้าใบพายผลักตัวเองไปด้านหน้า รวมถึงการเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางก็เช่นกัน ทำให้มันเหมือนแมวน้ำที่่เดินอยู่บนบกอย่างไงอย่างงั้น (แค่ตัวเล็กกว่ามาก ๆ เท่านั้นเอง)


ระบบประมวลผลของตัวหุ่นสามารถประเมินได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก มันสามารถตรวจสอบเมล็ดที่หย่อนลงไปแล้วในทุก 2 - 3 วันA’seedbot หุ่นยนต์แสงอาทิตย์ นักปลูกพืชแห่งทะเลทรายขอบคุณภาพจาก : yankodesign.com


แหล่งที่มา yankodesign.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง