TNN online เอลซัลวาดอร์เตรียมสร้างเมือง Bitcoin City แห่งแรกของโลกปลอดภาษีใช้พลังงานไฟฟ้าจากภูเขาไฟ

TNN ONLINE

Tech

เอลซัลวาดอร์เตรียมสร้างเมือง Bitcoin City แห่งแรกของโลกปลอดภาษีใช้พลังงานไฟฟ้าจากภูเขาไฟ

เอลซัลวาดอร์เตรียมสร้างเมือง Bitcoin City แห่งแรกของโลกปลอดภาษีใช้พลังงานไฟฟ้าจากภูเขาไฟ

เมือง Bitcoin City ประชาชนที่อยู่อาศัยในตัวเมืองสามารถใช้เงิน Bitcoin ชำระสินค้า อาหาร ค่าโดยสารเครื่องบิน ท่าเรือและรถไฟ

กระแสของเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเงินดิจิทัล Bitcoin ล่าสุดภายในงาน Bitcoin Week ประธานาธิบดี นายิบ บูเกเลของประเทศเอลซัลวาดอร์ประกาศแผนการสร้างเมือง Bitcoin City เมืองแรกของโลกที่มีการสนับสนุนการใช้งานเงินดิจิทัลอย่างเต็มที่ รวมไปถึงส่งเสริมกระบวนการขุดเหรียญ Bitcoin โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากภูเขาไฟและนำรายได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อไปสู่เป้าหมายศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของโลกเปรียบเทียบได้กับสิงคโปร์แห่งละตินอเมริกา


เมือง Bitcoin City ได้รับการออกแบบโครงสร้างผังเมืองใหม่ทั้งหมดโดยผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมคล้ายเหรียญ Bitcoin ถนนของเมืองทุกสายมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองคล้ายโครงสร้างของเครือข่ายเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนาเงินดิจิทัล Bitcoin ประชาชนที่อยู่อาศัยในตัวเมืองสามารถใช้เงิน Bitcoin ชำระสินค้า อาหาร ค่าโดยสารเครื่องบิน ท่าเรือและรถไฟ โดยเสียภาษีในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่จะไม่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากเงินเดือน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง


ในส่วนการสนับสนุนจากรัฐบาลเอลซัลวาดอร์จะมีการออกพันธบัตร Bitcoin มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐพัฒนาโดย Blockstream บริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศแคนาดาจำหน่ายให้กับนักลงทุนถือครอง เงินรายได้จากการจำหน่ายพันธบัตร 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในเหมืองขุด Bitcoin และเงินรายได้อีก 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกนำไปใช้ซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บเป็นเงินทุนของประเทศเอลซัลวาดอร์ซึ่งจะทำให้ประเทศถือครองเหรียญ Bitcoin จำนวนเกือบ 2,000 เหรียญ


ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดี นายิบ บูเกเลของประเทศเอลซัลวาดอร์ได้อนุมัติให้เงินดิจิทัล Bitcoin สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเป็นประเทศแรกของโลกพร้อมกับทำการเข้าซื้อเงินดิจิทัล Bitcoin จำนวน 400 เหรียญ มูลค่าประมาณ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงที่ราคาเหรียญ Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 52,680 ดอลลาร์สหรัฐ และมีการเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาเหรียญ Bitcoin ตกต่ำมากที่สุดในช่วงเวลาต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามความพยายามของประธานาธิบดี นายิบ บูเกเลของประเทศเอลซัลวาดอร์ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางการเงินดิจิทัลของโลกยังคงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อีกระยะหนึ่ง เนื่องจากค่าของเงินดิจิทัล Bitcoin มีความผันผวนสูงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการแสดงท่าทีจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่แสดงความกังวลต่อนโยบายทางการเงินของประเทศเอลซัลวาดอร์ แม้ว่าปัจจุบันการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency Exchange) เป็นสิ่งถูกกฎหมายในหลายประเทศรวมไปถึงประเทศไทยข้อมูลจาก Coindesk.com 

ภาพจาก Casa Presidencial


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง