TNN online ไม่มีใครแก่เกินเรียน... คุณพี่วัย 89 พึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์

TNN ONLINE

Tech

ไม่มีใครแก่เกินเรียน... คุณพี่วัย 89 พึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์

ไม่มีใครแก่เกินเรียน... คุณพี่วัย 89 พึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์

Manfred Steiner พึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ ในตอนวัย 89 ปี

Manfred Steiner เป็นคุณพี่วัย 89 ที่เกิดในเวียนนา เขาพึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ด้วยวิทยานิพนธ์ที่ชื่อว่า "Corrections to the Geometrical Interpretation of Bosonization" (การแก้ไขการตีความเชิงเรขาคณิตของ Bosonization)


คุณพี่ Manfred Steiner มีความฝันอยากเป็นนักฟิสิกส์มาตั้งแต่ยังเด็ก เขาเติบโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในออสเตรีย เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนาในปี 1955 เขาไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. ในสหรัฐต่อ เพื่อศึกษาด้านอายุรศาสตร์ ตามด้วยการศึกษาด้านโลหิตวิทยา หลังจากการศึกษาด้านชีววิทยาเป็นเวลา 3 ปีที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) คุณพี่ Steiner ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาชีวเคมีในปี 1967
หลังจากนั้นเขาทำงานเป็นนักโลหิตวิทยามากว่า 20 - 30 ปี โดยทำงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยบราวน์ ขณะเดียวกันกันเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์ไปด้วย โดยเข้าร่วมการบรรยายในวิชาฟิสิกส์ควอนตัมก่อนจะเกษียณอายุในปี 2000 หลังจากเกษียณอายุแล้ว ทำให้ Steiner สามารถอุทิศเวลาให้กับการเรียนรู้ฟิสิกส์ได้มากขึ้น ตอนอายุ 70 เขาได้ลงทะเบียนเรียนพิเศษในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยบราวน์ต่อ


ความก้าวหน้าในการเรียนของ Steiner ค่อนข้างช้า เนื่องจากเขาเข้าเรียนเพียง 1 หรือ 2 ครั้งต่อภาคการศึกษาเท่านั้น และนั้นเขายังต้องประสบปัญหาทางการแพทย์ไปพร้อม ๆ กัน แต่ในปี 2007 เขาได้รวบรวมหน่วยกิตจนเพียงพอที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และเริ่มไขว่คว้าปริญญาเอก เขาได้พบกับ Brad Marston นักทฤษฎีเรื่องย่อ ที่ทำให้ Steiner พบปัญหาที่ค่อนข้างยากจะแก้ไข
ตามที่ Marston อธิบายในการแถลงข่าว จักรวาลประกอบด้วย เฟอร์มิออน และ โบซอน และจัดประเภทดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของโมเมนตัมเชิงมุมของ 'สปิน' ตามที่พวกมันมีอยู่ ด้วย สปิน ครึ่งจำนวนเต็ม อิเล็กตรอนจะเป็นเฟอร์มิออน ในขณะที่โฟตอนที่มี สปิน ที่สมบูรณ์จะเป็นโบซอน อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์พิเศษ เฟอร์มิออนสามารถจำแนกได้เป็นโบซอน ซึ่งนักฟิสิกส์เรียกว่าโบโซไนเซชันและใช้สำหรับการแก้ปัญหาแบบมิติเดียว


วิทยานิพนธ์ของ Steiner ได้จัดการกับข้อจำกัดของ โบโซไนเซชัน เมื่อนำไปใช้กับปัญหาในเชิงสองหรือสามมิติได้


Steiner ยังต้องการทำการวิจัยในโดเมนนี้ต่อ Steiner ไม่เคยเสียใจกับเวลาเขากว่าทั้งชีวิต ที่ไปลงให้กับการทำยา เพราะการเป็นนักฟิสิกส์คือความฝันในวัยเด็กของเขา และตอนนี้เขา "เขาเป็นนักฟิสิกส์เบอร์ต้น ๆ ของโลก" แล้ว และสำหรับคนอื่น ๆ เขามีข้อความเดียวที่อยากจะบอกต่อ นั่นก็คือ "If you have a dream, follow it."


แหล่งที่มา brown.edu