TNN online Cue "แหวนอัจฉริยะ" วัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่เป่าก็รู้ว่าเมา!

TNN ONLINE

Tech

Cue "แหวนอัจฉริยะ" วัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่เป่าก็รู้ว่าเมา!

Cue แหวนอัจฉริยะ วัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่เป่าก็รู้ว่าเมา!

Cue แหวนอัจฉริยะวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

Ola และ Uber เปิดเผยว่า มีคนขับแท็กซี่หรือผู้ให้บริการรถรับส่งที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับสูงมากถึง 56% โดยมีมากกว่า 60% ที่ยอมรับว่าดื่มเครื่องดื่มในเวลาทำงานหรือในรถของตัวเอง การจะตรวจสอบสถานะว่าคนขับรถเมารึเปล่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ยกเว้นจะมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดหรือเช็คสถานะของคนขับได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เป่าก็รู้ว่าเมา แค่ใส่แหวน !?ขอบคุณที่มาภาพ : yankodesign.com

Risha Garg อยากลองแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการออกแบบแหวนอัจฉริยะหรือ Smart Ring ที่ชื่อว่า "Cue" ออกมา มันสามารถที่จะติดตามระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) จากเหงื่อของคนขับได้ตลอดเวลา ซึ่งตัว Garg มองว่าแหวนเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตรวจจับ ไม่ว่าจะเรื่องของขนาด รวมไปถึงต่อมเหงื่อที่มีอยู่บนนิ้วมือเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจชีพจรและอุณหภูมิ เพื่อตรวจสอบสถานะของคนขับว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ไม่เป่าก็รู้ว่าเมา แค่ใส่แหวน !?ขอบคุณที่มาภาพ : yankodesign.com


ข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมต่อกับตัวแอพเรียกรถ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงสามารถตรวจสอบตัวคนขับได้ก่อนจะเลือกรถนั้น ๆ ให้มารับได้ นอกจากนี้ตัวแอพยังลงโทษคนขับอีกด้วยหากตรวจพบการทำผิดกฎ โดยจะถูกแบนตั้งแต่ 90 นาที - 24 ชั่วโมง ค่า BAC ที่ตัวแอพแสดงค่าจะแสดงตั้งแต่ 0 - 100 BAC และเมื่อใดที่มีค่า BAC สูงกว่า 30 จะถือว่าอยู่ในสถานะเมา ไม่พร้อมที่จะให้บริการต่อได้


สำหรับปัญหาถ้าคนขับหัวหมอไม่สวมแหวน ตัวแหวนจะถูกติดตามด้วยระบบ GPS โดยตัวแหวนจะตัดการเชื่อมต่อทันที หากอยู่ห่างจากโทรศัพท์ของคนขับไม่กี่เมตร... Cue กำลังอยู่ในขั้นพิสูจน์ไอเดียเท่านั้นไม่เป่าก็รู้ว่าเมา แค่ใส่แหวน !?ขอบคุณที่มาภาพ : yankodesign.com


แหล่งที่มา yankodesign.com