TNN online CEO บริษัทเกม Epic ประกาศเปิดรับเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT

TNN ONLINE

Tech

CEO บริษัทเกม Epic ประกาศเปิดรับเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT

CEO บริษัทเกม Epic ประกาศเปิดรับเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT

CEO บริษัทผู้ให้บริการดาวน์โหลดเกม Epic ประกาศเปิดรับเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT

ทิม สวีนีย์ (Tim Sweeney) CEO บริษัทผู้ให้บริการดาวน์โหลดเกม Epic ประกาศเปิดรับเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT ผ่านทาง Twitter ภายหลังจากบริษัท Steam คู่แข่งไม่อนุญาตให้มีเกมที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในบริการดาวน์โหลดเกมของตัวเอง นอกจากนี้ CEO ของบริษัท Epic ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) อย่างไรก็ตามผู้พัฒนาเกมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินอย่างเคร่งครัดจำกัดอายุของผู้เล่นเกมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท Epic กำหนดก่อนได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เกมของตัวเองลงบนบริการดาวน์โหลดเกมของ Epicเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT กำลังได้รับการพัฒนาและยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่ แนวคิดหลักมาจากการนำเกมที่เล่นทั่วไปมาผสมเข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT หรือ Non-Fungible Tokens การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ NFT ในโลกของเกม หมายถึง ไอเทมหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเกมที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนข้อมูลการทำธุรกรรมที่ถูกบันทึกไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้ ผู้เล่นเกมที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลในเกมสามารถโอนย้ายซื้อขายเปลี่ยนมือโดยใช้เงินดิจิทัล (Cryptocurrency) 


จุดเด่นของเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินดิจิทัลและ NFT นอกจากผู้เล่นเกมสามารถสนุกกับเนื้อเรื่องการแก้ปัญหาภายในเกมยังสามารถซื้อขายไอเทมหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเกมได้โดยใช้เงินดิจิทัลซึ่งกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นอีกหนึ่งช่องทาง อย่างไรก็ตามปัจจุบันการทำธุรกรรมภายในเกมโดยใช้เงินดิจิทัลยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างถูกกฎหมายในหลายประเทศ ผู้เล่นเกมควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายและเล่นเกมในลักษณะดังกล่าว


การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการดาวน์โหลดเกม Epic และ Steam เป็นไปอย่างดุเดือด ปัจจุบัน Steam มีส่วนแบ่งการตลาดที่เยอะกว่า Epic โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2020 พบว่ามีผู้ใช้บริการดาวน์โหลดเกมบน Steam มากกว่า 120 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งปริมาณดังกล่าวมากกว่าผู้ใช้บริการดาวน์โหลดเกมบน Epic ประมาณ 2 เท่า โดยปริมาณผู้เล่นเกมเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการระบาด COVID-19 ผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น การเปิดกว้างเพื่อรับเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการแข่งขันด้านธุรกิจของบริษัท Epic


ข้อมูลจาก  theverge.com 

ภาพจาก  epicgames.com  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง