TNN online U.N. ต้องการให้ทุกประเทศแบน AI ทั้งหมดที่คุกคามสิทธิมนุษยชน

TNN ONLINE

Tech

U.N. ต้องการให้ทุกประเทศแบน AI ทั้งหมดที่คุกคามสิทธิมนุษยชน

U.N. ต้องการให้ทุกประเทศแบน AI ทั้งหมดที่คุกคามสิทธิมนุษยชน

U.N. อยากให้ทุกประเทศแบน AI ที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

หัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ U.N. เรียกร้องให้ทุกประเทศระงับการใช้ AI ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน อาทิเช่นระบบจดจำใบหน้า ที่สามารถติดตามตัวเราในพื้นที่สาธารณะได้ และหากประเทศต่าง ๆ ไม่เริ่มที่จะพัฒนาระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพในตอนนี้ การเปิดตัวแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ AI ทั้งหมดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาจกลายเป็นสิ่งที่ดูอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์


U.N. ต้องการให้ทุกประเทศแบน AI ทั้งหมดที่คุกคามสิทธิมนุษยชน


Michelle Bachelet, The U.N. High Commissioner for Human Rights กล่าวว่าประเทศทุกประเทศควรแบนแอป AI ทั้งหมดที่ขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ควรบังคับใช้แอป "Social Scoring"(การให้คะแนนทางสังคม) เพราะมันสามารถที่จะแบ่งกลุ่มมนุษย์จากเชื้อชาติหรือเพศได้ Bachelet มองว่าในหลาย ๆ ประเทศและทุกภาคธุรกิจกำลังพยายามเร่งสร้าง AI ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คน


U.N. ต้องการให้ทุกประเทศแบน AI ทั้งหมดที่คุกคามสิทธิมนุษยชน

Bachelet ไม่ได้สนับสนุนการห้ามใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าทั้งหมด เธอเน้นว่ารัฐบาลจำเป็นต้องหยุดการสแกนข้อมูลของผู้คนในรูปแบบเรียลไทม์ จนกว่าประเทศจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเทคโนโลยีนั้นถูกต้อง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นไปตามหลักความเป็นส่วนตัว มีการใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และมีระบบสำหรับป้องกันอย่างครบถ้วนดีแล้ว


U.N. ต้องการให้ทุกประเทศแบน AI ทั้งหมดที่คุกคามสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ตาม ทาง U.N. ไม่ได้เผยชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงออกมาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบจับอารมณ์โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น การแยกตัวบุคคลเพื่อหยุดหรือจับกุมโดยตำรวจ หรือเพื่อประเมินความจริงของข้อความในระหว่างการสอบสวน สิ่งเหล่านี้เสี่ยงที่จะบ่อนทำลายสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพ และความยุติธรรม ไปจนถึงการพิจารณาคดี


แหล่งที่มา interestingengineering.com