TNN online NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต

TNN ONLINE

Tech

NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต

NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต

ยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ (Perseverance) ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะก้อนหินบนดาวอังคารได้เป็นครั้งแรก

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประกาศความสำเร็จในการขุดเจาะและเก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ (Perseverance) นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการเก็บตัวอย่างหินบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ตัวอย่างหินบนดาวอังคารจะถูกส่งกลับมายังโลกในประมาณปี 2031 เพื่อไขปริศนาสำคัญเกี่ยวกับร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารและการทำความเข้าใจการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่น ๆ ในอวกาศ


ยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ (Perseverance) ได้ทำการขุดเจาะก้อนหินที่มีชื่อเรียกว่า Rochette กระบวนขุดเจาะเริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน ตัวอย่างหินชุดแรกมีชื่อว่า Montdenier ยืนยันการขุดเจาะสำเร็จในวันที่ 6 กันยายน ตัวอย่างหินชุดที่สองมีชื่อว่า Montagnac ยืนยันการขุดเจาะสำเร็จในวันที่ 8 กันยายน ตัวอย่างหินทั้งหมดถูกจัดเก็บในหลอดตัวอย่างหินเรียกว่า Mars sample tubes สำหรับก้อนหิน Rochette ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Jezero Crater พื้นที่บริเวณนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเคยเป็นบริเวณปล่องภูเขาไฟโบราณ ดินดอนสามเหลียมปากแม่น้ำที่มีการทับถมกันของตะกอนและทะเลสาบบนดาวอังคารเมื่อหลายล้านปีก่อนหากดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตพื้นที่บริเวณนี้มีโอกาสพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด


นักวิทยาศาสตร์เลือกขุดเจาะก้อนหิน Rochette เนื่องจากภายในก้อนหินอาจเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุ เช่น เกลือที่ถูกดูซับทับถมเอาไว้บริเวณด้านในของก้อนหิน รวมไปถึงแร่ธาตุอื่น ๆ ที่สามารถนำไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศบนดาวอังคารในอดีต หลังจากทำการขุดเจาะเสร็จสิ้นแขนหุ่นยนต์ได้นำหลอดตัวอย่างหินไปจัดเก็บไว้บริเวณด้านล่างของยานสำรวจเพื่อทำการถ่ายภาพและวัดค่าต่าง ๆ ทางเคมีของตัวอย่างหินก่อนทำการปิดผนึกและทิ้งหลอดตัวอย่างหินเอาไว้บนผิวดาวอังคารเพื่อรอยานสำรวจลำต่อไปเดินทางมาเก็บและขนส่งกลับไปยังโลก


NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต


NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต


NASA ขุดเจาะหินดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิต


สำหรับขั้นตอนการส่งหลอดตัวอย่างหินกลับมายังโลก NASA ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือกับองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA พัฒนายานสำรวจและออกเดินทางจากโลกไปถึงดาวอังคารในประมาณปี 2027 เพื่อเก็บหลอดตัวอย่างหินดาวอังคารและส่งกลับมายังโลกในประมาณปี 2031 หลังจากนี้ยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ยังคงทำภารกิจสำรวจและเก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารต่อไป NASA มีแผนเก็บตัวอย่างหินบนดาวอังคารทั้งหมดประมาณ 31 ตัวอย่าง ปัจจุบันยานสำรวจเพอร์เซเวียแรนส์เดินทางบนผิวดาวอังคารมาแล้วระยะทางรวมกันกว่า 1.97 กิโลเมตร นับจากการลงจอดบนดาวอังคารในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


แหล่งที่มา nasa.gov

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง