TNN online Facebook ต้องยอมจ่ายเงินปีละ 770 ล้านบาทในการรักษาความปลอดภัยของ Mark Zuckerberg

TNN ONLINE

Tech

Facebook ต้องยอมจ่ายเงินปีละ 770 ล้านบาทในการรักษาความปลอดภัยของ Mark Zuckerberg

Facebook ต้องยอมจ่ายเงินปีละ 770 ล้านบาทในการรักษาความปลอดภัยของ Mark Zuckerberg

จากข้อมูลใหม่พบว่า การดูแลหรือปกป้องผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ้งจากรายงานพบว่าค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยที่บริษัทยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley ใช้คุ้มครองผู้นำระดับสูงของพวกเขาอยู่ที่ 46 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1,514,642,000 บาท

จากข้อมูลใหม่พบว่า การดูแลหรือปกป้องผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ้งจากรายงานพบว่าค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยที่บริษัทยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley ใช้คุ้มครองผู้นำระดับสูงของพวกเขาอยู่ที่ 46 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1,514,642,000 บาท ซึ่งใน 46 ล้านดอลลาร์นั้น Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook ใช้ไปแล้วมากถึง 23.4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 769,860,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 20.4 ล้านดอลลาร์จากเมื่อปี 2019 

Facebook ต้องยอมจ่ายเงินปีละ 770 ล้านบาทในการรักษาความปลอดภัยของ Mark Zuckerberg

ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นถูกระบุว่ามาจาก COVID-19 และการป้องกันในช่วงระหว่างการเลือกตั้ง โดย 23.4 ล้านดอลลาร์นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือค่า pre-tax ที่ 10 ล้านดอลลาร์ และอีก 13.4 ล้านดอลลาร์สำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคล ส่งผลให้ "Mark Zuckerberg กลายเป็นคนที่จ่ายค่ารักษาความปลอดภัยตัวเองสูงที่สุดในรายการ" ซึ่งมากกว่า Jeff Bezos บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ที่จ่ายค่าคุ้มครองตัวเองแค่ 1.6 ล้านดอลลาร์เท่านั้น สวนคนอื่น ๆ มีดังนี้

Facebook ต้องยอมจ่ายเงินปีละ 770 ล้านบาทในการรักษาความปลอดภัยของ Mark Zuckerberg

  • Sundar Pichai ผู้บริหารระดับสูงของ Google จ่ายค่ารักษาความปลอดภัยส่วนตัวไปทั้งหมด 5.4 ล้านดอลลาร์
  • John Zimmer ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน Lyft จ่ายไป 2.06 ล้านดอลลาร์
  • Larry Ellison ผู้บริหารระดับสูงของ Oracle จ่ายไป 1.71 ล้านดอลลาร์ 
  • Evan Spiegel ผู้บริหารระดับสูงของ Snap จ่ายไป 1.67 ล้านดอลลาร์
  • Marc Benioff เจ้าของ Salesforce จ่ายไป 1.31 ล้านดอลลาร์
  • Dara Khosrowshahi ผู้บริหารระดับสูงของ Uber จ่ายไป 849,000 ดอลลาร์
  • Logan Green ซีอีโอของ Lyft จ่ายไป 599,000 ดอลลาร์
  • และ Tim Cook ผู้บริหารระดับสูงของ Apple จ่ายไป 470,000 ดอลลาร์


ไม่แปลกที่เหล่าผู้ที่ยืนอยู่จุดสูงสุดในวงการ IT จะต้องปกป้องตัวเองในระดับสูงสุด เพราะการที่ผลงานของเขาเป็นที่ประจักมากเท่าไร เขาก็จะยิ่งตกเป็นเป้ามากขึ้นเท่านั้น ในปี 2020, Jeff Bezos เปิดว่าโทรศัพท์เขา ถูกแฮ็กผ่าน WhatsApp เมื่อ 2 ปีก่อน เกาว่ามกุฎราชกุมาร Mohammed bin Salman แห่งซาอุดีอาระเบียเป็นคนทำ 


แหล่งที่มา engadget.com

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง