อุโมงค์ของ Elon Musk เปิดใช้งานแล้ว !!

TNN ONLINE

Tech

อุโมงค์ของ Elon Musk เปิดใช้งานแล้ว !!

Las Vegas Convention Center Loop อุโมงค์ใต้เมืองของลาสเวกัสที่เชื่อมต่อจาก Las Vegas Convention Center ศูนย์การประชุมลาสเวกัสไป ไปยัง Las Vegas Strip แหล่งท่องเที่ยวแห่งลาสเวกัส ซึ่งเป็นถนนแหล่งที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่จัดแสดงดนตรี สถานที่ท่องเที่ยว ได้เริ่ม "เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว"

Las Vegas Convention Center Loop อุโมงค์ใต้เมืองของลาสเวกัสที่เชื่อมต่อจาก Las Vegas Convention Center ศูนย์การประชุมลาสเวกัสไป ไปยัง Las Vegas Strip แหล่งท่องเที่ยวแห่งลาสเวกัส ซึ่งเป็นถนนแหล่งที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่จัดแสดงดนตรี สถานที่ท่องเที่ยว ได้เริ่ม "เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว" ทางบริษัทหวังว่าจะขยายตัวอุโมงค์ต่อไปทั่วเมืองในอนาคต

อุโมงค์ของ Elon Musk เปิดใช้งานแล้ว !!

เกี่ยวกับ Las Vegas Convention Center Loop

Las Vegas Convention Center Loop ถูกสร้างขึ้นโดย The Boring Company บริษัทที่ Elon Musk เป็นผู้ก่อตัง ตัวโครงการอุโมงค์ได้รับการอนุมัติประมาณ 2 ปี และใช้เวลาอีก 1 ปีในการก่อสร้างอุโมงค์จนแล้วเสร็จ ตัวอุโมงค์เป็นอุโมงค์ทางเดียว เชื่อมต่อผู้โดยกับอีก 3 สถานีซึ่งสร้างขึ้นมาโดยรอบ ถูกสร้างอยู่ใต้พื้นดินในระดับ 12 เมตร ตัวอุโมงค์สามารถลดเวลาในการเดินทางในระยะทาง 2.7 กิโลเมตรให้เหลือในเวลาไม่ถึง 2 นาทีเท่านั้น ตัวอุโมงค์มีรถ Teslas เปิดให้บริการอยู่ โดยจะวิ่งไปยังอุโมงค์แคบ ๆ ด้วยความเร็ว 64 กิโลเมตร/ ชั่วโมง สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 4,400 คน/ ชั่วโมง ในเวลาอันใกล้นี้ ตัวอุโมงค์จะขยายไปยังคาสิโนใกล้เคียง สถานที่สำคัญต่าง ๆ ใน Sin City โดยรวมแล้วจะมีสถานีทั้งหมด 43 สถานี และจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 51,000 คน/ ชั่วโมง

อุโมงค์ของ Elon Musk เปิดใช้งานแล้ว !!

อย่างไรก็ตาม สเปคของอุโมงค์ตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าตามที่ Elon Musk ระบุเอาไว้ โดย Las Vegas Convention Center Loop เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความฝันของ Elon Musk เขาวางแผนไว้ว่า ตัวอุโมงค์จะช่วยลดจำนวนรถบนท้องถนนลง และจะทำให้อุโมงค์ดังกล่าวเป็นเส้นทางที่รถของคนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการด้วยตัวเองได้ โดยสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 240 กิโลเมตร/ ชั่วโมง


แหล่งที่มา newatlas.com