Elon Musk วางแผนใช้ NASA MOXIE เปลี่ยนอากาศของดาวอังคาร

TNN ONLINE

TECH

Elon Musk วางแผนใช้ NASA MOXIE เปลี่ยนอากาศของดาวอังคาร

Elon Musk วางแผนใช้ NASA MOXIE เปลี่ยนอากาศของดาวอังคาร

เครื่อง "MOXIE" สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของ NASA จะสามารถเปลี่ยนอากาศบนดาวอังคาร ให้เป็นดวงดาวที่มีอากาศออกซิเจนหายใจได้จริง ๆ

ตามรายงานของ Popular Mechanics เผยว่าบนดาวอังคาร มนุษย์อย่างเราไม่สามารถหายใจอยู่ได้ เพราะบรรยากาศบนดาวอังคารมีความหนาแน่นเพียง 1% ของโลกเท่านั้น เครื่อง "MOXIE" สิ่งประดิษฐ์ใหม่ของ NASA จะสามารถเปลี่ยนอากาศบนดาวอังคาร ให้เป็นดวงดาวที่มีอากาศออกซิเจนหายใจได้จริง ๆ และถือเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดพิเศษที่จะทำให้ Mars City เมืองบนดาวอังคารของ Elon Musk กลายเป็นความจริง


อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ MOXIE จริง ๆ คือการช่วยนักบินอวกาศไม่ต้องลำบากขนออกซิเจนประมาณ 55,000 ปอนด์จากโลกไปยังดาวอังคารต่างหาก รวมไปถึงลดการขนเชื้อเพลิงอีก 15,000 ปอนด์ ที่ถ้าสามารถสร้างก๊าซออกซิเจนบนดาวอังคารได้จริง ๆ ก็ไปจัดเตรียมที่ดาวอังคารได้เลย


Elon Musk วางแผนใช้ NASA MOXIE เปลี่ยนอากาศของดาวอังคาร

กระบวนการทำงานของ "MOXIE"


MOXIE ได้รับการพัฒนาโดย MIT เป็นเซลล์เชื้อเพลิงแบบย้อนกลับ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตออกซิเจนออกมาบนดาวอังคาร NASA อธิบายว่ามันใช้วิธีการที่เรียกว่า Solid Oxide Electrolysis ซึ่งถูกติดตั้งอยู่บน MOXIE tube โดยในช่วงแรก MOXIE จะกรองและสูบคาร์บอนไดออกไซด์ของดาวอังคารลงใน Scroll Compressor ซึ่งจะบีบอากาศออกมาในระดับแรงดันเดียวกับระดับน้ำทะเลของโลก โดย MOXIE จะทำการส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกบีบอัดไปเก็บไว้ยัง Solid Oxide Electrolysis 10 เซลล์

Elon Musk วางแผนใช้ NASA MOXIE เปลี่ยนอากาศของดาวอังคาร

แหล่งที่มา techtimes.com

ข่าวฮิตติดแท็ก