แผงกั้นถนนแบบโค้ง ลดมลพิษทางอากาศบนท้องถนน

TNN ONLINE

TECH

แผงกั้นถนนแบบโค้ง ลดมลพิษทางอากาศบนท้องถนน

แผงกั้นถนนแบบโค้ง ลดมลพิษทางอากาศบนท้องถนน

นักวิจัยออกแบบแผงกั้นถนน (Barrier) ให้มีความโค้ง เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองพิษจากท้องถนน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยว่ามลพิษทางอากาศคร่าชีวิตประชากรกว่า 7 ล้านคนต่อปี เพื่อลดปัญหานี้นักวิจัยจากวิทยาลัยอินพีเรียลลอนดอนจึงได้คิดค้น "แผงกั้นถนน (Barrier)" แบบโค้งที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองพิษจากไอเสียของรถยนต์


นักวิจัยใช้คิดค้นนวัตกรรมนี้จากเทคนิคการไหลเวียนของอากาศ เพื่อออกแบบตัวกั้นถนนแบบต่าง ๆ และวิเคราะห์ว่าโครงสร้างใดที่ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากถนน ไปยังผู้ที่เดินอยู่บริเวณทางเท้าหรือบ้านเรือนที่อยู่ตามข้างทางนั่นเอง


โครงสร้างของแผงกั้นถนนที่มีความโค้ง จะทำให้เกิด Vortex effect หรือการไหลวนกลับของอากาศ ทำให้ฝุ่งละอองผ่านแผงกั้นนี้ได้น้อยลง แม้ว่าแผงกั้นจะมีการเจาะรูเพื่อช่วยระบายอากาศสำหรับคนเดินถนน ก็ยังสามารถป้องกันฝุ่งละอองได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ แผนกั้นถนนแบบโค้งยังช่วยลดมลพิษทางเสียง เนื่องจากโครงสร้างที่โค้งของมันทำให้คลื่นเสียงเกิดการเบี่งเบนได้ เรียกว่าออกแบบครั้งเดียวป้องกันได้หลายอย่าง แถมยังออกแบบได้ง่ายต้นทุนต่ำ โดยนักวิจัยจะเริ่มทดลองใช้แผงกั้นถนนแบบโค้งในเยอรมนีและเนเธอแลนด์ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าโครงสร้างดังกล่าวเหมาะที่จะนำมาใช้ในการออกแบบถนนยุคใหม่ในเมืองใหญ่ด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering