NeoVax วัคซีนยับยั้งมะเร็งผิวหนัง จัดการให้โรคสงบเงียบยิดอายุผู้ป่วย

TNN ONLINE

TECH

NeoVax วัคซีนยับยั้งมะเร็งผิวหนัง จัดการให้โรคสงบเงียบยิดอายุผู้ป่วย

NeoVax วัคซีนยับยั้งมะเร็งผิวหนัง จัดการให้โรคสงบเงียบยิดอายุผู้ป่วย

ข่าวดี มนุษย์สามารถคิดค้นวัคซีนเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อีกชนิดหนึ่งในชื่อ NeoVax

มะเร็ง ชื่อนี้แค่ได้ยินก็รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ กันแล้ว ในปัจจุบันโรคร้ายชนิดนี้ส่วนมากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่มันคงดีไม่น้อยถ้าหากคุณสามารถชะลอให้โรคสงบลงได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้


ที่มาของภาพ https://interestingengineering.com/new-vaccine-keeps-cancer-cells-under-control-four-years-after-treatment

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยมะเร็งดานาฟาเบอร์ เป็นแกนนำหลักในการวิจัยวัคซีนชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า NeoVax ซึ่งวัคซีนชนิดนี้เชื่อมีสรรพคุณในการต่อสู้กับมมะเร็ง จากการทดลองครั้งล่าสุดได้ถูกนำมาใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนัง แล้วพบว่าวัคซีนช่วยหยุดยั้งการเติบโตของมะเร็งไว้ได้

จากการศึกษาพบว่า NeoVax ช่วยยับยั้งการเจิรญเติบโตของมะเร็งผิวหนังได้นานถึง 4 ปี (จากช่วงเวลาที่เริ่มให้วัคซีนมาจนถึงปัจจุบัน) โดยนำไปใช้ในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังที่ผ่านการผ่าตัดนำมะเร็งออกบางส่วน และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งซ้ำ ปรากฏว่าผู้ป่วย 8 รายยังคงมีชีวิตอยู่ได้ในช่วงเวลา 4 ปี และมีมากถึง 6 รายที่ไม่แสดงอาการป่วยหรือการลุกลามของมะเร็งออกมาให้เห็น


ที่มาของภาพ https://www.world-today-news.com/skin-cancer-vaccine-proved-effective-years-later-ferra-ru/

นักวิจัยให้ความเห็นว่า วัคซีนชนิดนี้มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ให้เซลล์เม็ดเลืออดขาวสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังคงต้องมีการศึกษาผลข้างเคียงต่าง ๆ ต่อไป หากได้ผลดีเราอาจจะมีวัคซีนป้องกันมะเร็งให้ใช้กันในอนาคตครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง