TNN online นักวิจัยคิดค้นวิธีวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยปัสสาวะและ AI !!

TNN ONLINE

Tech

นักวิจัยคิดค้นวิธีวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยปัสสาวะและ AI !!

นักวิจัยคิดค้นวิธีวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยปัสสาวะและ AI !!

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากในอนาคต อาจจะไม่ต้องผ่าตัดเพื่อยืนยันผลอีกต่อไป

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศชายยุคปัจจุบันนี้ ต้องอาศัยการส่งตรวจชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัย แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย KIST จากเกาหลีใต้ได้คิดค้นวิธีใหม่ที่ง่ายและรวดเร็วกว่า โดยอาศัยความช่วยเหลือจาก AI

นักวิจัยคิดค้นวิธีวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยปัสสาวะและ AI !!

ที่มาของภาพ https://www.news-medical.net/news/20210121/New-technique-can-rapidly-diagnose-prostate-cancer-from-urine.aspx

แม้ว่าปัจจุบันจะมีการตรวจหาสารเคมีชนิดหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่ความเข้มข้นของสารเคมีชนิดนั้นอาจพบได้น้อยและไม่มีความแม่นยำเท่าที่ควร ส่วนการวินิจฉัยด้วยการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อจากต่อมลูกหมากจะช่วยเพิ่มความแม่นยำมากขึ้น แต่ก็เป็นวิธีการที่ไม่อ่อนโยนเอาเสียเลยสำหรับผู้ป่วย

นักวิจัยจึงเลือกใช้การวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะเช่นเดิม แต่จะเลือกสารเคมี 4 ชนิดในการวินิจฉัย แทนที่จะใช้สารเพียงชนิดเดียวเหมือนที่ทำกันในปัจจุบัน ประกอบกับการใช้เทคนิค Electrical-signal-based ultrasensitive biosensor ซึ่งเป็นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้สารเคมีเกิดการตอบสนอง แล้วใช้ AI วิเคราะห์ปริมาณสารเคมีที่ตรวจพบ

นักวิจัยคิดค้นวิธีวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยปัสสาวะและ AI !!

ที่มาของภาพ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c06946

ในการทดสอบนักวิจัยนำตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมา 76 ตัวอย่าง หลังจากที่ใช้วิธีการตรวจด้วย AI แล้ว พบว่าผลลัพธ์มีความแม่นยำเกือบ 100% เลยทีเดียว

นับว่าเป็นผลสำเร็จอย่างหนึ่งทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการวินิจฉัยโรคร้ายอย่างมะเร็งต่อมลูกหมาก ในอนาคตคาดว่าจะมีการนำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างกว้างขวางด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง