TNN Apple เปิดโปร “อุดมศึกษา 2024” ซื้อ Mac หรือ iPad คู่ AirPods หรือ Apple Pencil ในราคาพิเศษ !!

TNN

Tech

Apple เปิดโปร “อุดมศึกษา 2024” ซื้อ Mac หรือ iPad คู่ AirPods หรือ Apple Pencil ในราคาพิเศษ !!

Apple เปิดโปร “อุดมศึกษา 2024” ซื้อ Mac หรือ iPad คู่ AirPods หรือ Apple Pencil ในราคาพิเศษ !!

Apple ประกาศโปรโมชัน “อุดมศึกษา 2024” ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือสถาบัน เมื่อซื้อ Mac หรือ iPad คู่ AirPods หรือ Apple Pencil

Apple เปิดโปร “อุดมศึกษา 2024” ซื้อ Mac หรือ iPad คู่ AirPods หรือ Apple Pencil ในราคาพิเศษ !!


Apple ประกาศโปรโมชัน “อุดมศึกษา 2024” ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือสถาบัน เมื่อซื้อ Mac หรือ iPad คู่ AirPods หรือ Apple Pencil


รายการสินค้าที่อยู่ในโปรโมชันนี้มีทั้งหมด 4 รายการด้วยกัน 


 1. รับส่วนลด 6,790 บาท เมื่อซื้อ iMac, MacBook Air, หรือ MacBook Pro คู่กับ 

  • AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ (Lightning หรือ MagSafe) 

  • หรือจับคู่กับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe

  • หรือกับ AirPods Max 


 2. รับส่วนลด 5,290 บาท เมื่อซื้อ Mac mini คู่กับ

  • AirPods (รุ่นที่ 2) 

  • หรือคู่กับ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ (Lightning หรือ MagSafe) 

  • หรือกับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe

  • หรือกับ AirPods Max 


 3. รับส่วนลด 4,990 บาท เมื่อซื้อ iPad Pro 11” / 13” ชิป M4 หรือ iPad Air 11” / 13” ชิป M2 คู่กับ Apple Pencil Pro


 4. รับส่วนลด 3,190 บาท เมื่อซื้อ iPad Pro 11” / 13” ชิป M4 หรือ iPad Air 11” / 13” ชิป M2 คู่กับ Apple Pencil (USB-C)


ผู้ที่จะใช้สิทธิ์รับส่วนลด จะต้องเข้าไปซื้อสินค้าที่ Apple Store โดยตรง และต้องเป็นคุณครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา หรือมีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) 

.

พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, อาจารย์, บุคลากรที่เกี่ยวข้อง, หรือหนังสือรับรองการรับเข้าเป็นนักศึกษาอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มาใช้ยืนยันตัวตน


ยื่นขอใช้โปรโมชันนี้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2024 เท่านั้น


แหล่งที่มา apple.com/

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง