TNN เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

TNN

Tech

เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

คูโบต้า จับมือ เกรฮาวด์ ออริจินัล นำฟางข้าวมาทำเป็นเสื้อผ้า ในแคมเปญ KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear”

บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรการเกษตร สยามคูโบต้า จับมือแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่น เกรฮาวด์ ออริจินัล เปิดตัวแคมเปญ KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear” ต่อยอด “ฟางข้าว” เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและงานฝีมือช่างทอผ้าไทย สู่การเป็นเสื้อผ้าสุดเท่สไตล์สตรีทแฟชั่น หวังจุดประกายการอัปไซคลิง (Upcycling) หรือการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าปลุกกระแสแฟชั่นที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion) ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกที่ดีกว่าเดิม เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมวงการแฟชั่นไทย


เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original


ทั้งนี้ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญวิกฤตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ หรือแม้แต่ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงผลกระทบจากการเผาในภาคการเกษตร ดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญของคนทั่วโลกที่ต้องหันกลับมาตระหนักถึงแนวทางในการแก้ไข ตามคำกล่าวของนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น


ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 114,888 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของพื้นที่ประเทศไทย จึงทำให้มี “ฟางข้าว” ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดผลกระทบจากการจัดการด้วยวิธีการเผา จากแนวคิดนี้สยามคูโบต้าจึงได้หาแนวทางบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากการนำไปใช้ในงานปศุสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก รวมถึงทำเชื้อเพลิงชีวมวล โดยได้พบงานวิจัย ‘นวัตกรรมเส้นใยฟางข้าวผสมเส้นใยจากรังไหม สู่การพัฒนาสิ่งทอเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ กรณีศึกษาตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์’ ซึ่งมาจากการบูรณาการของทีมคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเลี้ยงไหม ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ และกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย ตำบลทับน้อย อำเภอรัตนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรทอผ้า จังหวัดสุรินทร์


เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original


สยามคูโบต้าเกิดแรงบันดาลใจที่ต้องการให้แนวคิดนี้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จึงได้มองหาพันธมิตรที่มีมุมมองเดียวกัน โดยมีการแชร์ไอเดียกับ เกรฮาวด์ ออริจินัล แบรนด์คนไทยที่ออกแบบเสื้อผ้าสไตล์สตรีทแวร์และให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน จนเกิดเป็นแคมเปญ KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear” ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ผนึกเอาภาคการเกษตรผนวกเข้ากับวงการแฟชั่น


ด้านนายภาคิน เพ็ญภาคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นว่า เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างขยะและมลภาวะเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากการผลิตเสื้อผ้านั้น ใช้ทรัพยากรอย่างมาก มีการใช้สารเคมีทั้งกระบวนการฟอกและการย้อม รวมถึงมีเศษผ้าเหลือทิ้งจากการตัดเย็บเป็นจำนวนมาก เกรฮาวด์ ออริจินัล จึงมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินค้าแฟชั่นเพื่อเป็น Eco Fashion หรือแฟชั่นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะ และลดการใช้สารเคมีเท่านั้น แต่ยังเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด 


สำหรับความร่วมมือกับสยามคูโบต้าในการทำคอลเลกชัน KUBOTA x GREYHOUND ORIGINAL PRESENT “Turn waste to Agri-Wear นั้น ได้ออกแบบและผลิตเป็นสินค้าเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในสไตล์สตรีทแฟชั่นและมีความเป็น Unisex (ใส่ได้ทุกเพศ) เสริมความโดดเด่นของลวดลาย Freehand (การเขียนด้วยมือ) และ Silhouette (โครงหรือรูปทรงเสื้อผ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับรูปร่างของผู้สวมใส่) ที่ปักสไตล์ Handicraft (งานฝีมือ) บนตัวผ้าที่ตัดเย็บแบบ Modern Craft (เน้นเรียบง่าย) เพิ่มมิติด้วยการนำมาออกแบบผสมผสานกับเนื้อผ้าคอตตอนออแกนิก และผ้าร่มรีไซเคิล


นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ย่าสนใจเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนให้แก่โลก นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนที่ซื้อสินค้าจะได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของภาคการเกษตรด้วย


เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original

เสื้อผ้าจากเส้นใยฟางข้าว ! ไอเดียไทยสุดเท่ จาก Kubota x Greyhound Original


ที่มาข้อมูล หมายข่าวประชาสัมพันธ์จาก สยามคูโบต้า และ เกรฮาวด์ ออริจินัล

ที่มารูปภาพ TNN Tech

ข่าวแนะนำ