TNN นิวซีแลนด์เปิดตัวลานสเกตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

TNN

Tech

นิวซีแลนด์เปิดตัวลานสเกตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นิวซีแลนด์เปิดตัวลานสเกตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เอกชนจับมือชุมชนในนิวซีแลนด์ เปิดตัวลานสเกตที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมนวัตกรรมการสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท โคร็อกซ์ (QOROX) ผู้ผลิตคอนกรีตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จับมือกับพันธมิตร เปิดตัวลานสเกตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเมืองทัวรังกา เขตเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยหวังสร้างภาพจำในฐานะเมืองจุดหมายปลายทางของลานสเกต (Destination Skatepark) ในระดับโลก


ข้อมูลลานสเกตจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ลานสเกตดังกล่าวมีลักษณะเป็นลานกว้างที่มีฐานสำหรับเล่นสเกตแบบต่าง ๆ โดยส่วนที่สำคัญคือกำแพงที่ทรงคล้ายกับกำแพงคลื่นโค้งเว้าที่เรียกว่า เดอะ เวฟ (The Wave) มีความสูง 3 เมตร และยาว 12 เมตร โดยทั้งหมดขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รวมถึงอีกหลายส่วนของลานสเกตก็ได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เช่นกัน


โดยการขึ้นรูปจะทำในหน้างานด้วยการใช้ ไซบี อาร์ซี (CyBe RC) หุ่นยนต์ล้อตีนตะขาบ (Robot Crawler) ที่ส่วนบนเป็นแขนจักรกลพร้อมปลายแขนเป็นหัวพ่นคอนกรีตสำหรับพิมพ์ขึ้นรูปตามที่ออกแบบไว้ 


ทั้งนี้ QOROX ใช้ปูนฉาบสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบคิวอิ๊งค์ (Q-Ink mortar) เป็นวัสดุตั้งต้น ซึ่งทำให้สามารถจัดหาวัสดุท้องถิ่นมาผสมกับ Q-Ink ได้ถึงร้อยละ 80 ของส่วนผสมทั้งหมด จึงลดการปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งวัสดุได้ถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับการใช้คอนกรีตสำหรับเครื่องพิมพ์แบบดั้งเดิม


เครื่องพิมพ์ 3 มิติ กับบรรทัดฐานการก่อสร้างในนิวซีแลนด์

การออกแบบ The Wave และลานสเกตในเมืองทัวรังกา (The Tauranga skatepark) นอกจากจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังคำนึงถึงความต้องการในชุมชน โดยทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ในละแวกลานสเกต รวมถึงความเห็นในบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ลานสเกตที่ออกมาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ พร้อมจับมือสถาปนิกท้องถิ่นชื่อดังอย่าง ริช แลนด์สเคปส์ (Rich Landscapes) มาออกแบบโดยอิงพื้นฐานจากความเห็นทั้งหมด


QOROX ถือเป็นหนึ่งในสตาร์ตอัปด้านการก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มาตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งมีผลงานสำคัญอย่างโครงการปาเรโมเรโม เฮาส์ (Paremoremo House) ที่เป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอย 252 ตารางเมตร ที่ทนทานต่อน้ำท่วมและแผ่นดินไหว ซึ่งทั้งโครงการในอดีตและ The Tauranga skatepark เป็นความพยายามของ QOROX ที่ต้องการให้เกิดการยอมรับและผลักดันการก่อสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ให้กลายเป็นบรรทัดฐานการก่อสร้างในอนาคตข้อมูลจาก Interesting Engineering

ภาพจาก Rich Landscapes

ข่าวแนะนำ