TNN online คอร์สเรียนภาษาไทยด้วย AI พลิกโฉมการศึกษา ฟรี 5 หลักสูตร

TNN ONLINE

Tech

คอร์สเรียนภาษาไทยด้วย AI พลิกโฉมการศึกษา ฟรี 5 หลักสูตร

คอร์สเรียนภาษาไทยด้วย AI พลิกโฉมการศึกษา ฟรี 5 หลักสูตร

Coursera เปิดคอร์สเรียนภาษาไทยกว่า 2,000 คอร์ส พลิกโฉมการศึกษาด้วย Generative AI เข้ามาช่วยสร้างเนื้อหาวิดีโอประกอบการศึกษา

คอร์สซีรา (Coursere) แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ชื่อดังเปิดตัวคอร์สเรียนภาษาไทยกว่า 2,000 คอร์ส พลิกโฉมการศึกษาออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ Generative AI เข้ามาช่วยสร้างเนื้อหาวิดีโอประกอบการศึกษา การสร้างแบบทดสอบที่ไม่เหมือนใครและที่สำคัญทั้งหมดนี้ใช้ภาษาไทยเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้เปิดโลกการศึกษาใหม่ ๆ


ปัจจุบันคอร์สซีรา (Coursere) ได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนไทยประมาณ 27 แห่ง รวมไปถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกกว่า 15 แห่ง เพื่อกระจายการเข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์ให้กับคนไทย โดยมีตัวเลขผู้ใช้งานชาวไทยในปี 2023 รวมกันแล้วกว่า 815,000 ราย โดยคิดเป็นสัดส่วนการเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปี 2022 รวมไปถึงเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2019-2021 ในช่วงการระบาดของโควิด-19


"ไม่มีหนทางสู่โอกาสใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการศึกษา แต่คนทั่วโลกต้องพบกับอุปสรรคสำคัญในด้านของภาษาขัดขวางการเข้าถึงความรู้ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ด้วยคอร์สภาษาไทยกว่า 2,000 คอร์ส สำหรับประเทศไทยเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเติบโต การเข้าถึงความรู้ออนไลน์จะเป็นกุญแจสำคัญ ในการเชื่อมโยงการแบ่งแยกระหว่างชนบทกับเมืองและการกระจายแรงงาน" รากาฟ กุปตา (Raghav Gupta) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคอร์สเซรา


บริษัทได้เปิดคอร์สการศึกษาฟรีในรูปแบบภาษาไทยจำนวน 5 หลักสูตรให้กับผู้เรียนชาวไทยหรือผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาไทย เช่น คอร์ส AI For Everyone ให้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์, The Science of Well-Being ให้ความรู้ด้านความแนวคิด, Financial Markets ให้ความรู้ด้านการเงิน, Powerful mental tools ให้ความรู้ด้านจิตวิทยา และ Introduction to Psyschology ให้ความรู้ด้านจิตวิทยาเบื้องต้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์คอร์สซีรา (Coursere) ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2023
ที่มาของข้อมูล Courseraข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ