TNN online อังกฤษไฟเขียว ! สร้างโรงกลั่นลิเธียมขนาดใหญ่แห่งแรก

TNN ONLINE

Tech

อังกฤษไฟเขียว ! สร้างโรงกลั่นลิเธียมขนาดใหญ่แห่งแรก

อังกฤษไฟเขียว ! สร้างโรงกลั่นลิเธียมขนาดใหญ่แห่งแรก

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศในแถบยุโรปเลยก็ว่าได้ เมื่อประเทศสหราชอาณาจักรได้อนุมัติให้มีการสร้างโรงกลั่นลิเทียมขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับนำมาทำแบตเตอรี่ลิเทียมที่นิมยมใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้

ในขณะที่ทั่วโลกหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ความสามารถในการผลิตลิเทียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ากลับกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออก ประเทศสหราชอาณาจักรจึงได้ไฟเขียวให้มีการก่อสร้างโรงกลั่นลิเทียมขนาดใหญ่แห่งแรกภายในประเทศ

อังกฤษไฟเขียว ! สร้างโรงกลั่นลิเธียมขนาดใหญ่แห่งแรก

โรงกลั่นลิเทียมในประเทศสหราชอาณาจักรที่จะช่วยลดการนำเข้าลิเทียมจากประเทศจันและประเทศในเอเชียตะวันออก 

สำหรับโรงกลั่นแห่งนี้จะถูกสร้างโดยบริษัท กรีน ลิเทียม (Green Lithium) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสารเคมีในประเทศสหราชอาณาจักร โดยสถานที่ตั้งโรงงานจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศสหราชอาณาจักร และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2027 ซึ่งโรงกลั่นจะมีกำลังการผลิตลิเทียมอยู่ที่ 50,000 ตันต่อปี อันเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับการทำแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าถึง 1 ล้านก้อน

อังกฤษไฟเขียว ! สร้างโรงกลั่นลิเธียมขนาดใหญ่แห่งแรก

โรงกลั่นลิเทียมยุคใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ไม่เพียงเท่านั้น ทางบริษัท กรีน ลิเทียมยังตั้งเป้าให้โรงกลั่นแห่งนี้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าโรงกลั่นแบบดั้งเดิมถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบริษัทจะนำเทคโนโลยีไฟฟ้าหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการกลั่นลิเทียม และจะใช้เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้จับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ที่เป็นผลพวงจากการกลั่นลิเทียม


ตามรายงานของลิ-บริดจ์ (Li-Bridge) พันธมิตรภาครัฐและเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแบตเตอรี่ลิเทียม ชี้ว่าภายในปี 2030 ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกจะสูงขึ้น 5 เท่า ซึ่งในยุโรปจะมีความต้องการใช้ลิเทียมถึง 800,000 ตันต่อปี เนื่องจากผู้คนทั่วโลกหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น


ข้อมูลจาก reuters

ภาพจาก Green Lithium

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง