TNN online เจ็บจริง คันจริง ! กับ Meta Suit ชุดที่ทำให้เรารู้สึกจริง ในโลก Metaverse

TNN ONLINE

Tech

เจ็บจริง คันจริง ! กับ Meta Suit ชุดที่ทำให้เรารู้สึกจริง ในโลก Metaverse

เจ็บจริง คันจริง ! กับ Meta Suit ชุดที่ทำให้เรารู้สึกจริง ในโลก Metaverse

โลกจริงรู้สึกอย่างไร โลกเสมือนก็รู้สึกอย่างนั้น กับ Meta Suit ชุดรับความรู้สึกทั่วร่าง สำหรับใช้ในโลกของ VR, AR, หรือ Metaverseนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล 8 คนจาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิส ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ETH Zurich  อยู่ระหว่างพัฒนา Meta Suit ชุดที่สามารถทำให้เรารับความรู้สึกทั่วทั้งร่างกาย ในยามที่ต้องใช้งานกับเทคโนโลยี VR, AR หรือกับโลกเสมือน Metaverse 


ตัวชุดจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์จำนวนมาก รวมทั้งยังมีส่วนที่เป็นเป็นกล้ามเนื้อเทียม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถโต้ตอบกับโลกเสมือน ได้รวมกับว่าอยู่ในโลกแห่งความจริง


เจ็บจริง คันจริง ! กับ Meta Suit ชุดที่ทำให้เรารู้สึกจริง ในโลก Metaverse


การทำงานของ Meta Suit


Meta Suit ชุดนี้ เกิดจากการเอาเทคโนโลยีกล้ามเนื้อเทียมรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า HASEL (Hydraulically Amplified Self-healing Electrostatic - Actuators) กล้ามเนื้อเทียมที่สร้างความรู้สึกได้คล้ายกับกล้ามเนื้อของมนุษย์มากที่สุดมารวมเข้ากับตัวชุด เพื่อเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถรับรู้ความรู้สึกจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกดิจิทัลได้


เมื่อเราสัมผัส จับ หรือกระทบกับสิ่งที่อยู่ในโลก Metaverse กล้ามเนื้อเทียมที่อยู่ในตัวชุดจะหดหรือขยายตัวด้วยกระแสไฟฟ้า นอกจากเรื่องของความรู้สึกแล้ว ตัวชุดนี้ยังมีระบบ Proprioception หรือระบบติดตามและสร้างการเคลื่อนไหวของเราในโลกดิจิทัลขึ้นมาโดยไม่ต้องผ่านระบบกล้องใด ๆ ซึ่งจะทำให้ตัวละครที่เป็นตัวแทนของเราสามารถเคลื่อนไหวได้เสมือนกับตัวเราในโลกแห่งความจริง 


เจ็บจริง คันจริง ! กับ Meta Suit ชุดที่ทำให้เรารู้สึกจริง ในโลก Metaverse


ปัจจุบัน Meta Suit กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและทดสอบ โดยการทดสอบล่าสุด ทางทีมสร้างนกในโลกดิจิทัลให้มาเกาะบนมือ ผู้ทดสอบสามารถรับความรู้สึกที่นกมาเกาะบนมือได้ผ่านกล้ามเนื้อที่อยู่ในชุดที่หดตัวลง 


อย่างไรก็ตาม ชุดนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และทางทีมยังมองว่าศักยภาพของ Meta Suit นั้นมีมากกว่าแค่การใช้งานสำหรับโลก Metaverse เพราะมันสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความรู้สึกและติดตามการเคลื่อนไหวในภาพยนตร์หรืออนิเมชันได้ รวมถึงแก้ปัญหาการเดินติด หรือ Frozen Gait ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของการหกล้มในกลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้อีกด้วย


เจ็บจริง คันจริง ! กับ Meta Suit ชุดที่ทำให้เรารู้สึกจริง ในโลก Metaverse


แหล่งที่มา metasuit.ethz.ch


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง