TNN online ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

TNN ONLINE

Tech

ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จากเร้ดแฮท เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ในเวลาที่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Global Tech Outlook 2023 ผลสำรวจครั้งที่ 9 ของเร้ดแฮท และเช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา เร้ดแฮทสำรวจข้อมูลว่าองค์กรต่าง ๆ อยู่ ณ จุดใดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน การจัดลำดับความสำคัญของเงินลงทุนด้านไอทีและด้านที่ไม่เกี่ยวกับไอที และความท้าทายต่าง ๆ ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ โดยทำการสำรวจผู้นำด้านไอทีมากกว่า 1,700 รายทั่วโลกจากอุตสาหกรรมหลากหลาย เพื่อช่วยให้เข้าใจแง่มุมใหม่ ๆ ด้านการใช้เทคโนโลยีและติดตามแนวโน้มต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มและข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้จากรายงานฉบับนี้ และผลสำรวจเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป


ไม่แปลกใจ:ความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญเป็นลำดับแรก


ความปลอดภัยยังคงเป็นความสำคัญสูงสุดของการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีของทุกภูมิภาค และเกือบทุกอุตสาหกรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม 44% ยกให้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสูงกว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งสำคัญเป็นลำดับสอง โดยแบ่งความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณด้านความปลอดภัยออกเป็น ความปลอดภัยของเน็ตเวิร์ก (40%) ความปลอดภัยของคลาวด์ (38%) เป็นสองลำดับแรกที่สำคัญสูงสุด และลำดับที่มีความสำคัญน้อยที่สุดสองด้าน คือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนหรือบุคคลภายนอก (12%) และความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน (13%)


ความปลอดภัยยังคงมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ โดยความปลอดภัยบนคลาวด์จัดอยู่ในลำดับแรกในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (42%) ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลแซงหน้า AI/ML ขึ้นเป็นความสำคัญเป็นอันดับแรกในเรื่องของการวิเคราะห์ด้านเงินทุน (45%) ระบบอัตโนมัติด้านความปลอดภัย (35%) เบียดแซงหน้าระบบอัตโนมัติด้านบริการคลาวด์ (33%) และระบบอัตโนมัติด้านเน็ตเวิร์ก (30%) ขึ้นเป็นความสำคัญสูงสุดในเรื่องของระบบอัตโนมัติ และ 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าได้ลงทุนด้านความปลอดภัยในการเข้าใช้งานโดยแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังแอปพลิเคชันหนึ่ง หรือแอปพลิเคชันไปยังแหล่งข้อมูลอื่น หรือทั้งสองอย่าง "เพิ่มขึ้นบ้าง" หรือ "เพิ่มขึ้นอย่างมาก"ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

คำถาม: ในอีก 12 เดือนข้างหน้า บริษัทของคุณให้ความสำคัญด้านใดในเรื่องของการลงทุนสำหรับ

บิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ต่าง ๆ

 


การจัดลำดับความสำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเปลี่ยนไป


แม้ว่าเส้นทางการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของบริษัทต่าง ๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักจากปีที่แล้ว แต่ลำดับความสำคัญสูงสุดของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสองอันดับแรกกลับเปลี่ยนไปอย่างมาก ในอดีตการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้นวัตกรรม อย่างไรก็ตาม การสำรวจครั้งนี้พบว่านวัตกรรมไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยกลับขึ้นมาติดอันดับสูงสุดแทน โดยเพิ่มขึ้น 3 จุดจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาเป็น 20% ส่วนคำตอบที่เลือกนวัตกรรมนั้นลดลงไป 5 จุด เหลือเพียง 19% ที่ระบุว่านวัตกรรมมีความสำคัญสูงสุดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด คำถาม: ข้อใดต่อไปนี้อธิบายถึงลำดับความสำคัญสูงสุดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของบริษัทคุณได้เหมาะสมที่สุด

 

 

เรามีทฤษฎีบางประการเกี่ยวกับสาเหตุที่นวัตกรรมได้รับความสนใจน้อยลงในแต่ละปี คำถามในการสำรวจครั้งที่ผ่านมา อนุญาตให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกลำดับความสำคัญได้หลายข้อ แต่ในครั้งนี้เราได้ขอให้เลือกลำดับความสำคัญได้ข้อเดียวจากตัวเลือกที่มีให้ เพื่อดูว่าการจำกัดโฟกัสให้แคบลงจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกัน จากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยระดับสูงและการละเมิดข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาทำให้การรักษาความปลอดภัยกลับมามีความสำคัญสูงสุดอีกครั้งตามที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนบริษัทที่อยู่ในช่วงเร่งความพยายามในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพิ่มขึ้น (ปัจจุบันอยู่ที่ 23%) ซึ่งหมายความว่า บริษัทต่าง ๆ จะยังคงดำเนินแผนงานด้านนวัตกรรมไปอย่างต่อเนื่อง


การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน 


เช่นเดียวกับการสำรวจครั้งที่ผ่านมา ปัญหาที่บริษัทต่าง ๆ พบบ่อยที่สุดในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคือช่องว่างด้านความสามารถและทักษะ ผู้นำด้านไอทีเข้าใจดีว่า ความคืบหน้าในโครงการสำคัญที่เน้นระบบอัตโนมัติด้านไอที ความปลอดภัย และ AI/ML มากขึ้นอาจจะหยุดชะงักลงได้ หากขาดทักษะและความสามารถที่เหมาะสม นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กร ผู้คน และกระบวนการล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเฉกเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยี


37% ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกทั้งกลยุทธ์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการฝึกทักษะด้านเทคนิค/เทคโนโลยีเป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดลำดับความสำคัญด้านเงินทุนที่ไม่ใช่ด้านไอที โดยมีการฝึกอบรมทักษะบุคลากรและกระบวนการอยู่ในอันดับที่สาม (30%) ตามมาด้วยการจ้างงานและรักษาพนักงานไอทีหรือนักพัฒนา (28%)  ส่วนลำดับความสำคัญสูงสุดด้านเงินทุนที่ไม่ใช่ไอทีสำหรับการสำรวจครั้งนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการยกระดับทักษะและบุคลากร ซึ่งอาจสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและตลาดแรงงานที่ตึงตัว ซึ่งบีบให้บริษัทต่าง ๆ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการกำหนดกลยุทธ์และลำดับความสำคัญ ตลอดจนวิธีการสรรหาบุคลากร รักษาและยกระดับทักษะพนักงานของตนผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด คำถาม: ในอีก 12 เดือนข้างหน้า สิ่งที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดในเรื่องของเงินทุน ที่ไม่เกี่ยวกับโซลูชันหรือผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีไอทีของบริษัทคุณคืออะไร

 ผลสำรวจอื่นจากรายงานนี้


รายงานฉบับนี้มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอีกมาก เช่น กลยุทธ์ด้านคลาวด์, ข้อมูลอุตสาหกรรม, แผนการทำงานแบบอัตโนมัติ และอื่น ๆ  สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่าง ๆ วางแผนที่จะปรับปรุงแนวทางด้านไอทีให้ทันสมัย กรุณาเข้าอ่านได้ที่ 2023 Global Tech Outlook


วิธีการสำรวจ


เร้ดแฮทสำรวจผู้นำด้านไอที 1,703 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2565 โดยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทำงานในบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยลูกค้าส่วนหนึ่งของเร้ดแฮทและบุคคลอื่นจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลายผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

คุณบุญสน เจนชัยมหกุล

รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารออมสิน (GSB)

 ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

คุณสุพรรณี อำนาจมงคล

ผู้จัดการประจำประเทศไทย

บริษัท เร้ดแฮท (ประเทศไทย)

 

 

ผลสำรวจ Global Customer Tech Outlook 2023 จาก Red Hat เผยความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด

คุณสถาปนิก สีพรม      

ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 


ที่มาของข้อมูล บริษัท เร้ดแฮท (ประเทศไทย)


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง