TNN online พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจจับดวงตาผู้ชมเพื่อแสดงผลข้อมูลปลา

TNN ONLINE

Tech

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจจับดวงตาผู้ชมเพื่อแสดงผลข้อมูลปลา

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจจับดวงตาผู้ชมเพื่อแสดงผลข้อมูลปลา

ผลงานการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แห่งนี้ได้รับรางวัล CES Innovation Award ในงาน CES 2023

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของไต้หวัน (ITRI) เปิดตัวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ AI Aquarium ตรวจจับดวงตาผู้ชมเพื่อแสดงผลข้อมูลปลา มีความแม่นยำใจการแสดงผลข้อมูลชนิดของพันธุ์ปลา 98% ช่วยให้เด็ก ๆ เยาวชนและผู้สนใจเข้าใจพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้รับความข้อมูลที่รวดเร็วและมีความน่าสนใจมากขึ้น

ผลงานการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แห่งนี้ได้รับรางวัล CES Innovation Award ในงาน CES 2023 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 มกราคมที่ผ่านมา


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจจับดวงตาผู้ชมเพื่อแสดงผลข้อมูลปลา


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ติดตั้งกล้องตรวจจับสายตาของผู้เข้าชมและคำนวณว่าสายตาของผู้ชมกำลังมองไปยังจุดใดของตู้ปลา ระบบจะทำการแสดงข้อมูลปลาตามชนิดของพันธุ์ปลาที่ผู้ชมกำลังมองอยู่ในขณะนั้นแบบเรียลไทม์ ความยากของเทคโนโลยีนี้อยู่ที่ปลามักว่ายน้ำไปมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งยากต่อการตรวจสอบตำแหน่งที่แน่นอน

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้นแบบแต่มันถูกนำมาใช้งานจริงได้ระยะหนึ่งแล้วในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไต้หวัน (National Museum of Marine Science and Technology) และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคตอาจสามารถนำไปใช้กับการแสดงโฆษณาสินค้าหรือเทคโนโลยีการแสดงผลเพื่อการศึกษาอื่น ๆ
ที่มาของข้อมูล Newatlas 
ที่มาของรูปภาพ 
ITRI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง