TNN online พลาสเตอร์ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย นวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา

TNN ONLINE

Tech

พลาสเตอร์ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย นวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา

พลาสเตอร์ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย นวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา

วิธีการซ่อมแซมถนนทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ยางมะตอยอุดหลุมลึกบนถนนและปรับสภาพให้เรียบหลังจากนั้นใช้พลาสเตอร์ซ่อมแซมถนนปิดทับ

ปัญหาถนนชำรุดพบเห็นได้ทั่วไปและเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในหลาย ๆ ครั้ง ล่าสุดบริษัท ABH Enterprise ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาพลาสเตอร์ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุดได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการปิดถนนเส้นทางจราจร ในขณะเดียวกันการซ่อมแซมถนนก็มีความแข็งแรงรองรับการใช้งานได้เกือบจะในทันที


วิธีการซ่อมแซมถนนทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้ยางมะตอยอุดหลุมลึกบนถนนและปรับสภาพให้เรียบหลังจากนั้นใช้พลาสเตอร์ซ่อมแซมถนนทำการติดลงบนพื้นที่ซ่อมบำรุงและใช้เครื่องมือทำให้ราบเรียบ กระบวนการทั้งหมดใช้บุคลากรประมาณ 2 คน และระยะเวลาเพียงไม่นานในการซ่อมบำรุง


แม้ว่ากระบวนการทั้งหมดจะดูรวดเร็วแต่บริษัทยืนยันในความคงทนแข็งแกร่งของถนนที่ได้รับการซ่อมบำรุงเรียบร้อย โดยทั้งหมดนี้ไม่ใช่การซ่อมบำรุงแค่ชั่วคราวแต่เป็นการซ่อมเพื่อใช้งานในระยะยาว แผ่นไฟเบอร์กลาส แผ่นบิทูเมนและพื้นผิวสังเคราะห์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาความคงทนแข็งแรง อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยระยะเวลาการใช้งานขั้นต่ำ


เทคโนโลยีที่บริษัท ABH Enterprise พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายไม่จำกัดเพียงแค่พื้นถนนเท่านั้น ยังครวมไปถึงพื้นผิวต่าง ๆ ของอาคารสถานที่ บ่อพักน้ำ ทางเท้า พื้นที่ภายในบ้านและอาคาร โดยเน้นความแข็งแรงทนทานภายหลังจากการซ่อมบำรุง
ที่มาของข้อมูล fossbytes.com

ที่มาของรูปภาพ americanroadpatch.com