TNN online "เมิ่งเทียน" เริ่มทดสอบในวงโคจร

TNN ONLINE

Tech

"เมิ่งเทียน" เริ่มทดสอบในวงโคจร

เมิ่งเทียน เริ่มทดสอบในวงโคจร

โมดูลห้องปฏิบัติการ "เมิ่งเทียน" ของจีน ตู้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อผสานการวิจัยและวิทยาศาสตร์อวกาศเข้าด้วยกัน เริ่มทดสอบในวงโคจร

โมดูลห้องปฏิบัติการ "เมิ่งเทียน" ของจีน คือตู้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อผสานการวิจัยและวิทยาศาสตร์อวกาศเข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วยตู้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 8 ตู้ ที่จะทำการวิจัยทั้งหมด 7 ด้าน โดยตู้ต่างๆ ประกอบไปด้วยเช่น ตู้ทดลองฟิสิกส์ปรมาณูความเย็นยิ่งยวดและตู้ทดลองความถี่ที่มีความแม่นยำสูง


เมิ่งเทียน เริ่มทดสอบในวงโคจร


ปัจจุบัน ตู้ทั้ง 8 ตู้ได้เติมกระแสไฟฟ้าและเปิดใช้งานตามลำดับแล้ว และจะเริ่มการทดลองในวงโคจรในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย โดยทางนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดแผนทดลองในวงโคจรอย่างละเอียด ซึ่งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปี โดยจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ 


  1. 1. ทำให้มั่นใจว่าตัวตู้ในสภาวะแวดล้อมในอวกาศ จะสามารถปรับพารามิเตอร์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 180 วัน 

  2. 2. ส่วนอีก 180 วันที่เหลือ จะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถภาพการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการโหลดในอวกาศ  เช่น นาฬิกาปรมาณู หรือตัวเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง


หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ตัวตู้จะเข้าสู่ภาวะการทำงานตามปกติ


เมิ่งเทียน เริ่มทดสอบในวงโคจร  


แหล่งที่มา CMG


ข่าวที่เกี่ยวข้อง