TNN online APEC 2022 การนำ IoT มาใช้ในการควบคุมบริหารจัดการร้านเพื่อลดการใช้พลังงาน

TNN ONLINE

Tech

APEC 2022 การนำ IoT มาใช้ในการควบคุมบริหารจัดการร้านเพื่อลดการใช้พลังงาน

APEC 2022 การนำ IoT มาใช้ในการควบคุมบริหารจัดการร้านเพื่อลดการใช้พลังงาน

เทคโนโลยี IoT ถูกมาใช้ในการ Monitoring และ Control อุปกรณ์การขายที่สำคัญของร้าน 7-Eleven ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน

การนำ IoT มาใช้ในการ Monitoring และ Control อุปกรณ์การขายที่สำคัญของร้าน 7-Eleven ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เช่น Air Conditaioner, Open Showcase และ Vault เป็นต้น 


อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในร้านหากเกิดการเสียหายจะส่งผลกระทบต่อการขายและอุปกรณ์เหล่านี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ดังนั้น การนำ IoT มาประยุกต์ใช้จะเกิดประโยชน์ ดังนี้


1. การใช้ loT เพื่อ Monitoring Health Score ของอุปกรณ์ IoT จะตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ อาทิ เช่น อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า หรือ แรงดัน เพื่อให้ทราบความผิดปกติและเข้าทำการจัดการ แก้ไข ได้ก่อนการเกิด Breakdown เป็นการทำให้อุปกรณ์การขายต่าง ๆ นี้สามารถตอบสนองธุรกิจได้ไม่ขาดช่วง และ IoT ยังช่วย Monitoring อัตราการใช้พลังงานให้เป็นไปตาม Load Baseline 


2. การใช้ IoT เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT จะช่วยควบคุมอุปกรณ์ ปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือ Load การใช้งานแบบ Real-Time การนำ IoT มาใช้ในการ Monitoring และ Control อุปกรณ์จะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน และสามารถ Claim เป็น Carbon Credit ให้กับองค์กรได้อีกตัว


APEC 2022 การนำ IoT มาใช้ในการควบคุมบริหารจัดการร้านเพื่อลดการใช้พลังงาน


หุ่นยนต์ Lucki Bot 


หุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้หลากหลายฟังก์ชันทั้งจัดส่งอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบนำทางที่แม่นยำ หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแล้วยังสามารถสนทนาด้วยเสียงได้อีกด้วย


หุ่นยนต์ Outdoor Delivery Robot ของ 7-Eleven


หุ่นยนต์ส่งของให้กับร้านค้า 7-Eleven เพื่อช่วยสนับสนุนพนักงานส่งของไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตอบโจทย์ชีวิตคนยุคใหม่ หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน 7 คน ร่วมกันพัฒนา  


หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้การขนส่งพลังงานสะอาด (Green Energy Delivery) หรือเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% รองรับระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เสริมบริการขนส่งสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาในเฟสที่ 2 และขยายไปยังสาขาอื่น ๆ ในอนาคต


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ cpall.co.th

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง