TNN online ผลการทดสอบใช้แว่นตาอัจฉริยะ HoloLens ของกองทัพสหรัฐฯ ยังคงพบข้อผิดพลาด

TNN ONLINE

Tech

ผลการทดสอบใช้แว่นตาอัจฉริยะ HoloLens ของกองทัพสหรัฐฯ ยังคงพบข้อผิดพลาด

ผลการทดสอบใช้แว่นตาอัจฉริยะ HoloLens ของกองทัพสหรัฐฯ ยังคงพบข้อผิดพลาด

อุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ Microsoft AR ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารระยะไกล ตรวจสอบภาพความร้อนในพื้นที่มืด บอกพิกัดระบุตำแหน่งด้านการทหารในขณะทำภารกิจ

"อุปกรณ์พวกนี้จะทำให้พวกเราถูกฆ่า" เสียงสะท้อนจากกำลังพลกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมทดสอบแว่นตาอัจฉริยะ Microsoft AR หรือ HoloLens ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีข่าวจากกลุ่มนายทหารวงในว่าผลการทดสอบอาจไม่เป็นไปตามที่วางแผนกันเอาไว้ ประเด็นดังกล่าวถูกนำเสนอโดยสื่อต่างประเทศ Bloomberg และ Business Insider 


อุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ HoloLens หรือ Integrated Visual Augmented System (IVAS) ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกามีขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารระยะไกล ตรวจสอบภาพความร้อนในพื้นที่มืด บอกพิกัดระบุตำแหน่งด้านการทหารในขณะทำภารกิจ จากผลการทดลองใช้งานในการซ้อมรบ 4 ใน 6 เหตุการณ์สมมุติอุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ HoloLens สร้างผลงานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ 


นอกจากนี้แว่นตายังสร้างแสงที่มองเห็นได้จากระยะไกลซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากในสนามรบช่วงเวลากลางคืน รวมไปถึงยังมีรายงานว่าทหารบางรายมีอาการมึนหัวหลังจากสวมใส่แว่นตาอัจฉริยะ HoloLens เป็นระยะเวลานาน


อย่างไรก็ตาม นายพลจัตวา คริสโตเฟอร์ ชไนเดอร์แห่งกองทัพบกสหรัฐอเมริกายังคงยืนยันกับสื่อต่างประเทศว่าแว่นตาอัจฉริยะ HoloLens อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินขีดความสามารถ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานผลการทดสอบที่รั่วไหลออกมายังสื่อก่อนหน้านี้ โดยนายพลจัตวา คริสโตเฟอร์ ชไนเดอร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมยอมรับว่าระบบ Integrated Visual Augmented System (IVAS) อาจมีข้อผิดพลาดเพียงบางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป


ก่อนหน้านี้ในปี 2020 กองทัพบกสหรัฐอเมริกาได้เซ็นสัญญากับบริษัท  ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เป็นเวลา 10 ปี มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 766,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าโครงการที่สูงเพื่อพัฒนาและทดสอบแว่นตาอัจฉริยะ HoloLens เพื่อใช้งานในการซ้อมรบและใช้งานจริงในสนามรบ โดยในระยะแรกสั่งซื้อแว่นตาดังกล่าวเพียงบางส่วนเพื่อการทดสอบใช้งานและหากโครงการเสร็จสมบูรณ์กองทัพบกสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อแว่นตาดังกล่าวมากถึง 120,000 ชุด 


ที่มาของข้อมูล Futurism.com

ที่มาของรูปภาพ US Army 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง