TNN online อังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยไฟฟ้าการเกษตรยุคใหม่ไม่ต้องใช้สารเคมี

TNN ONLINE

Tech

อังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยไฟฟ้าการเกษตรยุคใหม่ไม่ต้องใช้สารเคมี

อังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์กำจัดวัชพืชด้วยไฟฟ้าการเกษตรยุคใหม่ไม่ต้องใช้สารเคมี

ปัญหาการใช้สารเคมีถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตรจากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organisation) มีการซื้อขาย ยาฆ่าแมลงจำนวน 6 ล้านเมตริกตันทั่วโลกในปี 2019

การเกษตรยุคใหม่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ล่าสุดบริษัท สมอล โรบอต คอมพานี (Small Robot Company) ประเทศอังกฤษ พัฒนาหุ่นยนต์ชื่อว่า ทอม (Tom), ดิก (Dick) และเฮอรี (Harry) ใช้กำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตรโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีและเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมไปถึงสร้างความเสียหายให้กับพืช


ทอม (Tom) เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของบริษัทและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์ทอม (Tom) สามารถกำจัดวัชพืชได้อย่างแม่นยำ โดยมันถูกนำไปทดสอบที่ฟาร์ม 3 แห่ง ในประเทศอังกฤษ สำหรับหุ่นยนต์ดิก (Dick) และเฮอรี (Harry) ยังคงอยู่ในระหว่างการทดสอบ


หุ่นยนต์ทอม (Tom) สามารถทำงานกำจัดวัชพืชโดยใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ 20 เฮกตาร์ หรือประมาณ 125 ไร่ ต่อวัน โดยใช้หุ่นยนต์ตัวอื่นทำหน้าที่ปลูกเมล็ดพืชลงสู่พื้นดินที่ได้รับการตรวจเอาไว้แล้ว บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้กล่าวว่าวิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 40% และเป็นการลดใช้สารเคมีลงได้ 95%


เบน สกอร์ต โรบินสัน (Ben Scott-Robinson) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท สมอล โรบอต คอมพานี (Small Robot Company) อธิบายเพิ่มเติมว่า ปัญหาการใช้สารเคมีถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในการทำการเกษตรจากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organisation) มีการซื้อขาย ยาฆ่าแมลงจำนวน 6 ล้านเมตริกตันทั่วโลกในปี 2019 ที่ผ่านมาคิดเป็นมูลค่า 38 พันล้านดอลลาร์ หรือ 144,700 ล้านบาท ซึ่งเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะสามารถเข้ามาลดการใช้สารเคมีลงได้


ปัจจุบันบริษัท สมอล โรบอต คอมพานี (Small Robot Company) สามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 377 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะสามารถนำหุ่นยนต์มาใช้งานในการเกษตรเต็มรูปแบบภายในปี 2023 นี้โดยการคิดค่าบริการตามขนาดของพื้นที่การเกษตร เช่น 568 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 21,600 บาท ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งหากเป็นพื้นที่ปลูกพืชขนาดใหญ่นับว่าคุ้มกว่าการใช้สารเคมีและแรงงานที่เป็นมนุษย์
ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ edition.cnn.com 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง