TNN online จีนพัฒนา "รถยนต์แม็กเลฟ" (Maglev car) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

TNN ONLINE

Tech

จีนพัฒนา "รถยนต์แม็กเลฟ" (Maglev car) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จีนพัฒนา รถยนต์แม็กเลฟ (Maglev car) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถยนต์ลอยได้นี้ อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการคมนาคมในอนาคต

รถไฟแม็กเลฟ (Maglev Train) นับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอันก้าวหน้าของประเทศจีนที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะกลายเป็นมาตรฐานการขนส่งและการเดินทางรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

จีนพัฒนา รถยนต์แม็กเลฟ (Maglev car) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มาของภาพ CNN

 


ล่าสุด นอกเหนือจากการพัฒนารถไฟแม็กเลฟ ประเทศจีนยังได้พัฒนา "รถยนต์แม็กเลฟ" เพื่อขยายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเดินทางด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าให้แพร่หลายทั่วประเทศ และเป็นผลดีในแง่ของการส่งเสริมการผลิตจากรัฐบาล และเมื่อมีการผลิตเพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงจนผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้


แม็กเลฟ (Maglev มาจากคำว่า Magnetically levitating) คือ เทคโนโลยีด้านการคมนาคมรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง ยกพาหนะให้ลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อย (ประมาณ 3.5 เซนติเมตร) พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนความเร็วสูงให้แก่ยานพาหนะ 


จีนพัฒนา รถยนต์แม็กเลฟ (Maglev car) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มาของภาพ Energy

 


ซึ่งข้อดีของยานพาหนะแม็กเลฟนอกจากเรื่องของความเร็วแล้ว ยังมีจุดเด่นเรื่องการลดเสียงรบกวน โดยเฉพาะยานพาหนะขนาดใหญ่อย่างรถไฟ เนื่องจากรถไฟแม็กเลฟไม่มีส่วนที่สัมผัสกับพื้น ไม่เกิดเสียงดังหรือแรงเสียดสีในขณะขับเคลื่อน ทำให้รถไฟแม็กเลฟเดินทางได้อย่างเงียบเชียบ เมื่อเทียบกับรถไฟบนรางทั่วไปที่มักทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงแก่ประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง

สำหรับรถยนต์แม็กเลฟที่ประเทศจีนพัฒนาขึ้นนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีรถยนต์จำนวน 8 คันที่เข้าสู่การทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการทดสอบความเร็ว ปรากฏว่าความเร็วที่รถยนต์แม็กเลฟของจีนสามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่ 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แม้ว่าความเร็วระดับนี้จะช้ากว่ารถไฟแม็กเลฟที่มีความเร็วสูงสุดในปัจจุบัน (รถไฟแม็กเลฟของญี่ปุ่นมีความเร็วสูงถึง 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) แต่ความเร็วระดับนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วในรถยนต์บนท้องถนน


นอกจากนี้จะเห็นว่า รถยนต์แม็กเลฟของจีนมีล้อเหมือนรถยนต์ทั่วไป นั่นหมายความว่า ผู้ใช้สามารถเลือกเดินทางบนถนนทั่วไปได้ในพื้นที่ที่ยังไม่มีเส้นทางเฉพาะของพาหนะแม็กเลฟ แต่หากคุณต้องการเดินทางด้วยความเร็วสูง หรือกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิง/ไฟฟ้าของรถยนต์คุณหมดแล้ว ก็อาจเลือกเส้นทางแม็กเลฟในการเดินทางสู่จุดหมายได้


จีนพัฒนา รถยนต์แม็กเลฟ (Maglev car) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่มาของภาพ Xinhua

 

การทดสอบขั้นตอนถัดไป คาดว่าจะเป็นการประเมินเสถียรภาพและความคุ้มค่าเมื่อนำมาใช้งานในชีวิตจริง รวมถึงแนวทางการออกแบบถนนให้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการใช้งานรถยนต์แม็กเลฟในอนาคต


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Iflscience

ข่าวที่เกี่ยวข้อง