TNN online นาซากำหนดปล่อยจรวด SLS ในวันที่ 27 กันยายน หลังจากเลื่อนการปล่อยมาแล้ว 2 ครั้ง

TNN ONLINE

Tech

นาซากำหนดปล่อยจรวด SLS ในวันที่ 27 กันยายน หลังจากเลื่อนการปล่อยมาแล้ว 2 ครั้ง

นาซากำหนดปล่อยจรวด SLS ในวันที่ 27 กันยายน หลังจากเลื่อนการปล่อยมาแล้ว 2 ครั้ง

ในกรณีที่กำหนดการปล่อยจรวดเอสแอลเอส (SLS) ในวันที่ 27 กันยายน ถูกเลื่อนออกไป นาซาเตรียมเลื่อนกำหนดการใหม่เป็นวันที่ 2 ตุลาคม

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการปล่อยจรวดเอสแอลเอส (SLS) หรือ Space Launch System และยานอวกาศโอไรออน (Orion) ในภารกิจอาร์ทิมิส 1 นาซาได้กำหนดวันปล่อยจรวดใหม่เป็นวันที่ 27 กันยายน หลังจากก่อนหน้านี้เลื่อนการปล่อยจรวดมาแล้ว 2 ครั้ง เนื่องจากปัญหาการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์จรวด RS-25 และการรั่วไหลของเชื้อเพลิง

ทีมงานวิศวกรได้ทำการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่มีไฮโดรเจนรั่วและส่วนเชื่อมต่อสายป้อนเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลว ทำการเปลี่ยนซีล 2 ตัว รวมไปถึงการตรวจสภาพและซ่อมแซมชิ้นส่วนอื่น ๆ ของจรวด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทีมงานจะทำการทดสอบเติมเชื้อเพลิงในวันที่ 21 กันยายน เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมและมองหารอยรั่วของเชื้อเพลิงเหลว

ในกรณีที่กำหนดการปล่อยจรวดเอสแอลเอส (SLS) ในวันที่ 27 กันยายน ถูกเลื่อนออกไป นาซาเตรียมเลื่อนกำหนดการใหม่เป็นวันที่ 2 ตุลาคม ทั้งนี้การปล่อยจรวดที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาสูงนาซาไม่เสี่ยงที่จะปล่อยจรวดหากพบข้อผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติ รวมไปถึงวันที่กำหนดการปล่อยยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งการโคจรของโลกและดวงจันทร์


ภารกิจอาร์ทิมิส 1


สำหรับภารกิจอาร์ทิมิส 1 เป็นการนำยานอวกาศโอไรออน (Orion) เดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์แบบไร้นักบินอวกาศภายในยานเพื่อทำการทดสอบระบบภายในยานอวกาศและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของดวงจันทร์ก่อนยานเดินทางกลับโลก ภารกิจอาร์ทิมิส 1 มีความสำคัญต่อการทำภารกิจอาร์ทิมิส 2 การส่งยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์แต่ไม่ลงจอดบนดวงจันทร์ในปี 2024  และภารกิจอาร์ทิมิส 3 การส่งยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศไปลงจอดบนดวงจันทร์ในปี 2025ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ blogs.nasa.gov