TNN online เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022

TNN ONLINE

Tech

เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022

เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022

หนึ่งในกระแสเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปีนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของ Climate Tech ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในขณะนี้

เรียกได้ว่ากลับมาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงาน "Techsauce Global Summit 2022" งานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ตีมงาน "Opportunities Made Possible" หรือ การสร้างโอกาสให้เป็นจริง ซึ่งปีนี้หนึ่งในกระแสเทคโนโลยีที่เป็นไฮไลต์ คือ "Climate Tech" หรือเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในขณะนี้ 


เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022 ภาพจาก Unsplash

 สำหรับคำว่า "Climate Tech" เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบของภาวะโลกร้อน ตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ จึงมักจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งที่จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษในทางใดทางหนึ่ง 


เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022 ภาพจาก Unsplash

 เช่น นวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาด, การพัฒนาแบตเตอรี่, นวัตกรรมการสร้างอาคารเพื่อโลก, การพัฒนากระบวนการในโรงงานให้มีความยั่งยืน, การพัฒนาด้านไฮโดรเจน, เชื้อเพลิงที่ยั่งยืน, การพัฒนาระบบกักเก็บและกำจัดคาร์บอน รวมไปถึง นวัตกรรมด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร เป็นต้น


ซึ่งในงาน "Techsauce Global Summit 2022" ปีนี้ก็มีการจัดเวทีเสวนา เชิญชวนให้ทุกคนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดงผลงานจากบรรดาสตาร์ตอัปและบริษัทต่าง ๆ ที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมด้าน Climate Tech 


เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022 ภาพจาก Muvmi

 ตัวอย่างเช่นมูฟมี "MUVMI" ซึ่งเป็นบริการเรียกรถผ่าน Mobile Application เพื่อใช้เดินทางเฉพาะย่าน ให้บริการในระบบ Ride Sharing หรือทางเดียวกันไปด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษได้ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะมูฟมีได้มีการควบคุมการสร้างรถทุกคันให้มีคุณภาพ และออกแบบโครงสร้างของรถไฟฟ้าให้แข็งแรง อีกทั้งตัวรถยังไม่มีท่อไอเสีย จึงช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเครื่องยนต์ (PM 2.5) ได้อีกด้วย 

เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022 ภาพจาก Let’s Plant Meat

 ส่วนอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจ คือการทำเนื้อสัตว์ที่จากพืช ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปล่อยก๊าซมีเทน ที่มาจากกระบวนการย่อยอาหารของพวกสัตว์เคี้ยงเอื้อง เช่น โค วัว แกะ ที่คิดเป็นหนึ่งในสาม หรือสี่ ของปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลก โดยในงานมีตัวอย่างจากสตาร์ตอัปจากเชียงใหม่ เล็ต แพล็น มีต “Let’s Plant Meat” พัฒนาเนื้อที่ทำจากพืช 4 ชนิด ก็คือ ถั่วเหลือง (จากแหล่งผลิตที่ไม่มี GMO), ข้าว, มะพร้าว, และหัวบีทรูท ก่อนจะนำไปผสมและขึ้นรูป และผ่านกระบวนการแช่แข็ง ให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ในตู้แช่ได้นานถึง 1 ปี


เปิดโลก Climate Tech เทคโนโลยีเพื่อโลกในงาน Techsauce Global Summit 2022 ภาพจาก Let’s Plant Meat

 ซึ่งการผลิตเนื้อจากพืชแบบนี้ เคยมีผลงานวิจัยจากศูนย์ศึกษาด้านความยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan’s Center for Sustainable Systems) ที่ศึกษาวงจรชีวิตของการผลิตเบอร์เกอร์เนื้อจากพืช พบว่ากระบวนการนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำน้อยลง 99%, ใช้ที่ดินน้อยลง 93%,  ผลิตก๊าซเรือนกระจกน้อยลง 90% และใช้พลังงานน้อยลง 46% เมื่อเทียบกับการผลิตเบอร์เกอร์จากเนื้อวัว


และนี่คือส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ climate tech ซึ่งเชื่อว่าถ้ากลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ หากได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาอย่างเต็มที่ ก็จะช่วยลดการปล่อยมลพิษของโลกได้อีกมากเลยทีเดียว


ขอบคุณข้อมูลจาก

techsauce 

techsauce (2)

mckinsey

muvmi

onlineacademiccommunity

letsplantmeat

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง