TNN online โดรนปลาหมึกนักจับโดรนบินบนอากาศและป้องกันไม่ให้โดรนที่ถูกจับตกลงพื้น

TNN ONLINE

Tech

โดรนปลาหมึกนักจับโดรนบินบนอากาศและป้องกันไม่ให้โดรนที่ถูกจับตกลงพื้น

โดรนปลาหมึกนักจับโดรนบินบนอากาศและป้องกันไม่ให้โดรนที่ถูกจับตกลงพื้น

โดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One ลำนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการ European AUDROS (AUtonomous DROne System)

โดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One โดรนที่สามารถจับโดรนบินอีกลำได้กลางอากาศโดยใช้เชือกคล้ายหนวดปลาหมึกโดรนฝ่ายตรงข้ามที่โดนจับจะไม่ตกลงพื้นและไม่ได้รับความเสียหาย โดรนปลาหมึกสามารถนำโดรนฝ่ายตรงข้ามบินกลับฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูล จัดเด่นเหนือวิธีการเดิมตรงที่โดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One สามารถบินจับโดรนฝ่ายตรงข้ามได้ประมาณ 1-2 ลำ ต่อการบิน 1 เที่ยวบิน 


โดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One ลำนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการ European AUDROS (AUtonomous DROne System) พัฒนาโดยบริษัท Fly4Future ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีพื้นฐานของระบบมาจากแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดยบริษัท Dronehub ประเทศโปแลนด์


รูปแบบการทำงานของโดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One ใช้การบินขึ้นไปยังตำแหน่งเหนือโดรนเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามจากนั้นปล่อยเชือกประมาณ 8 เส้น ห้อยลงมาคล้ายหนวดของปลาหมึก ใบพัดของโดรนฝ่ายตรงข้ามจะหมุนเกี่ยวกับเชือกที่ห้อยลงมาอย่างรวดเร็วจนเสียการทรงตัวในการบินไม่สามารถบินหนีได้ รูปแบบวิธีการใหม่นี้มีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบเดิมที่ใช้การยิงตาข่ายได้เพียง 1 ครั้ง นอกจากนี้วิธีการเดิมโดรนฝ่ายตรงข้ามยังตกลงบนพื้นซึ่งยากต่อการค้นหาและนำกลับมาตรวจสอบข้อมูล


โดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One ได้รับการทดสอบการใช้งานแล้วบริเวณเรือนจำคุมขังนักโทษในประเทศสาธารณรัฐเช็ก เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้โดรนบินลักลอบขนสิ่งของและยาเสพติดส่งให้กับนักโทษภายในเรือนจำ สำหรับการใช้งานในอนาคตโดรนปลาหมึกออคโทคอปเตอร์ Eagle One อาจสามารถปฏิบัติการในสงครามสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่มีการใช้โดรนขนาดเล็กทำการรวบรวมข้อมูลและทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายตรงข้าม ถ้าหากสามารถจับโดรนเหล่านั้นได้จะทำให้ทราบแผนการหรือพื้นที่เป้าหมายของฝ่ายศัตรูได้อย่างถูกต้อง


ที่มาของข้อมูล newatlas.com

ที่มาของรูปภาพ dronehub.ai

ข่าวที่เกี่ยวข้อง