TNN online Colossus หุ่นยนต์นักดับเพลิงควบคุมระยะไกลติดตั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

TNN ONLINE

Tech

Colossus หุ่นยนต์นักดับเพลิงควบคุมระยะไกลติดตั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

Colossus หุ่นยนต์นักดับเพลิงควบคุมระยะไกลติดตั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

หุ่นยนต์ Colossus ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ 10 รูปแบบ

ปัจจุบันเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งและหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเสี่ยงชีวิตเข้าพื้นที่อัคคีภัยที่มีความร้อนสูงและเป็นอันตราย บริษัท Shark Robotics ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส ได้ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ Colossus ขึ้นมาใช้ในภารกิจดับเพลิงโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เป็นมนุษย์


หุ่นยนต์ Colossus ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ 10 รูปแบบ ติดตั้งแบตเตอรี่แบบพิเศษที่ทนทานต่อความร้อนสูงรองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้นาน 5 ชั่วโมง ติดต่อกัน โครงสร้างของหุ่นยนต์ทนทานต่อความร้อน 900 องศาเซลเซียส (Celsius) ทั้งการปฏิบัติภารกิจกลางแจ้งและภายในตัวอาคาร 


สำหรับในภารกิจบรรทุกหุ่นยนต์สามารถบรรทุกสิ่งของหรือผู้บาดเจ็บน้ำหนัก 500 กิโลกรัม ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถดึงหรือลากสิ่งของน้ำหนัก 500 กิโลกรัม


หุ่นยนต์มีขนาดกะทัดรัดความกว้าง 78 เซนติเมตร ความยาว 160 เซนติเมตร และมีความสูงเพียง 76 เซนติเมตร สำหรับส่วนประกอบของหุ่นยนต์นอกจากระบบขับเคลื่อนสายพานที่ทรงพลังความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่และเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านี้ เนื่องจากภารกิจส่วนใหญ่ต้องเคลื่อนที่เข้าไปในตัวอาคารแทนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เป็นมนุษย์


หุ่นยนต์ได้รับการติดตั้งปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสามารถปล่อยน้ำด้วยความเร็ว 1,000-3,000 ลิตรต่อนาที ปืนฉีดน้ำหมุนได้รอบทิศทางพร้อมติดตั้งกล้องวิดีโอบันทึกภาพการปฏิบัติภารกิจส่งกลับไปยังผู้ควบคุมแบบเรียลไทม์ ระบบไฟส่องสว่างรอบทิศทาง 


ระบบการควบคุมใช้รูปแบบรีโมทคอนโทรลระยะไกล Shark Station เชื่อมต่อระบบแสดงผลผ่านหน้าจอขนาดเล็ก ผู้ควบคุมหุ่นยนต์สามารถมองเห็นสถานการณ์ได้รอบทิศทางจากพื้นที่ปลอดภัย ระบบแจ้งตำแหน่งหุ่นยนต์ด้วย GPS ประกอบแผนที่แบบออนไลน์ 


ปัจจุบันบริษัท Shark Robotics เปิดเผยข้อมูลว่าได้ทำการส่งมอบหุ่นยนต์ Colossus ให้กับลูกค้าในประเทศต่าง ๆ เช่น แบลเยียม อิสราเอล เดนมาร์ก อาร์เจนตินา สวิตเซอร์แลนด์ ไทย อิตาลี สิงคโปร์และโรมาเนีย นอกจากนี้บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนาหุ่นยนต์ด้านการทหารเพื่อปฏิบัติการรบในสงคราม ซึ่งเป็นภารกิจที่ใช้หุ่นยนต์เข้าปฏิบัติงานแทนมนุษย์


ที่มาของข้อมูล www.shark-robotics.com

ที่มาของรูปภาพ www.facebook.com/SharkRoboticsFrance


ข่าวแนะนำ