TNN สหรัฐฯ เล็งใช้โดรนปืนช็อตไฟฟ้า ระงับเหตุกราดยิงลดการสูญเสีย

TNN

Tech

สหรัฐฯ เล็งใช้โดรนปืนช็อตไฟฟ้า ระงับเหตุกราดยิงลดการสูญเสีย

สหรัฐฯ เล็งใช้โดรนปืนช็อตไฟฟ้า ระงับเหตุกราดยิงลดการสูญเสีย

Axon บริษัทด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในสหรัฐฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการกราดยิงได้อย่างเฉียบคม และยังปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่ขั้นสูงสุด โดยการใช้โดรนที่ติดตั้งปืนช็อตไฟฟ้า

เมื่อเกิดข้อเท็จจริงอันน่าเศร้าว่า เหตุกราดยิงกลายเป็นเหตุการณ์ปกติรายวันของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว มีการรวมตัวกันทั้งระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อถอดบทเรียน และหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ


  1. และในที่สุด บริษัท แอ็กซอน (Axon) บริษัทด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยในสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาการกราดยิงได้อย่างเฉียบคม และยังปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่ขั้นสูงสุด โดยการใช้โดรนที่ติดตั้งปืนช็อตไฟฟ้า 
  2. ปัจจุบัน มีการเปิดเผยรายละเอียดของตัวโดรนลำนี้เพียงเล็กน้อย โดยระบุเพียงว่า กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโดรน 4 ใบพัดควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล ติดตั้งกล้องวิดีโอ Axon Air ประกบคู่กับปืนช็อตไฟฟ้าย่อส่วน
  3. ปืนช็อตไฟฟ้าดังกล่าวจะทำงานโดยการยิงลูกดอกขนาดเล็ก 2 ดอก ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยลวดเส้นเล็ก ๆ เมื่อลูกดอกไปกระทบกับเป้าหมาย หรือมือปืน ก็จะส่งกระแสไฟช็อตที่รบกวนระบบประสาท ซึ่งทำให้เป้าหมายกลายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะ อย่างไรก็ดี มีข่าวการตายจากปืนช็อตไฟฟ้าเกิดขึ้นในบางครั้ง
  4. โดรนช็อตไฟฟ้าดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายกล้องเตือนภัย ในโรงเรียน และธุรกิจ รวมถึงสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ติดตั้งไปพร้อมกับระบบฝึกซ้อมจำลองในรูปแบบของ VR (Virtual Reality) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองสถานการณ์มือปืนกราดยิง โดยผู้ผลิตโดรนดังกล่าว หวังว่าวิธีการต่าง ๆ นี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หยุดยั้งเหตุการณ์กราดยิงได้ในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด


ที่มาของข้อมูล newatlas.com

ที่มาของรูปภาพ axon.com

ข่าวแนะนำ