TNN online ฮีลิกซ์ เนปจูน (Helix Neptune) หุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกแบบเกลียว นักสำรวจบ่อกักเก็บหางแร่

TNN ONLINE

Tech

ฮีลิกซ์ เนปจูน (Helix Neptune) หุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกแบบเกลียว นักสำรวจบ่อกักเก็บหางแร่

ฮีลิกซ์ เนปจูน (Helix Neptune) หุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกแบบเกลียว นักสำรวจบ่อกักเก็บหางแร่

หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มีล้อหรือสายพานแต่ใช้ล้อพิเศษแบบเกลียวรูปหมุนวนคล้ายสกรูจำนวน 4 ชุด ล้อพิเศษแบบเกลียวทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ

ในการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่มักสร้างของเสียออกมาจำนวนมากในระหว่างกระบวนการทำเหมืองเรียกว่าหางแร่ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดเก็บอย่างเหมาะสมและมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะ ล่าสุดได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูน (Helix Neptune) ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนมนุษย์ในการลงไปสำรวจบ่อกักเก็บหางแร่ขนาดใหญ่


หุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูน (Helix Neptune) พัฒนาโดยบริษัทคอปเปอร์สโตน เทคโนโลยี ประเทศแคนาดา ระบบขับเคลื่อนใช้พลังงานไฟฟ้า หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มีล้อหรือสายพานแต่ใช้ล้อพิเศษแบบเกลียวรูปหมุนวนคล้ายสกรูจำนวน 4 ชุด ล้อพิเศษแบบเกลียวทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ บนพื้นดินรวมไปถึงการลอยตัวเหนือผิวน้ำ


ทีมงานผู้พัฒนาหุ่นยนต์ยืนยันว่าด้วยเทคนิควิธีการขับเคลื่อนแบบใหม่นี้ทำให้หุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลายรูปแบบในบ่อกักเก็บหางแร่ โดยใช้การควบคุมระยะไกล เช่น การรวบรวมข้อมูลของน้ำ ปริมาณออกซิเจน ปริมาณความเค็มการกัดกร่อนของน้ำ การตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำน้ำจากเหมือนแร่มาใช้งานใหม่หรือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ


ความสามารถเด่นของหุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูนที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ คือ การตรวจสอบความลึกของบ่อกักเก็บหางแร่ การใช้พนักงานมนุษย์นั่งเรือไปกลางบ่อกักเก็บหางแร่เพื่อหย่อนเครื่องมือวัดความลึกมีความอันตรายเกินไป ในกรณีที่เรือล่มหรือเกิดอุบัติเหตุและมนุษย์หล่นลงไปในบ่อกักเก็บหางแร่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การใช้หุ่นยนต์ดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล


นอกจากหุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูนจะถูกออกแบบให้ปฏิบัติหน้าที่ในบ่อกักเก็บหางแร่ หุ่นยนต์ยังถูกใช้ในภารกิจอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบความหนาของแผ่นน้ำแข็งในแม่น้ำหรือทะเลสาบ เพื่อความปลอดภัยของเรือและการเดินทางของมนุษย์ การใช้หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่แผ่นน้ำแข็งที่หากใช้ยานพาหนะรูปแบบอื่นอาจเดินทางได้ลำบาก เป็นต้น


การเปิดตัวหุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูน ในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า สำหรับรูปแบบการให้บริการของหุ่นยนต์ฮีลิกซ์ เนปจูน ทางบริษัทจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติงาน โดยลูกค้าไม่ต้องควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง นอกจากนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของบริษัทยังได้รับรางวัล Mitacs Outstanding Entrepreneur Award จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในประเทศแคนาดา
ที่มาของข้อมูล newatlas.com

ที่มาของรูปภาพ copperstonetech.com