TNN online เกาหลีใต้เตรียมสร้าง "เมืองลอยน้ำ" แห่งแรกของโลก ในโครงการ OCEANIX Busan

TNN ONLINE

Tech

เกาหลีใต้เตรียมสร้าง "เมืองลอยน้ำ" แห่งแรกของโลก ในโครงการ OCEANIX Busan

เกาหลีใต้เตรียมสร้าง เมืองลอยน้ำ แห่งแรกของโลก ในโครงการ OCEANIX Busan

เมืองลอยน้ำ อาจกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแบบใหม่ในอนาคต เมื่อต้องเผชิญกับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจากโลกร้อน

ในแต่ละปีระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เหตุจากน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ประเทศหมู่เกาะ, ประเทศที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และประเทศที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงและรุกล้ำเข้ามาในที่อยู่อาศัย

เกาหลีใต้เตรียมสร้าง เมืองลอยน้ำ แห่งแรกของโลก ในโครงการ OCEANIX Busanที่มาของภาพ Oceanix city

 


ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามคิดค้นแนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันมิให้น้ำทะเลเข้ามาในพื้นที่มากจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Delta Works ของประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการสร้างกำแพงป้องกันน้ำทะเล เป็นต้น แต่ในอนาคตหากน้ำทะเลยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นักวิทยาศาสตร์จะต้องหาแนวทางที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน และนี่จึงกลายเป็นที่มีของโครงการสร้าง "เมืองลอยน้ำ OCEANIX Busan" ณ ประเทศเกาหลีใต้


โครงการสร้างเมืองลอยน้ำ OCEANIX Busan จะจัดทำขึ้นในเมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพิสูจน์แนวทางในการสร้างเมืองลอยน้ำอย่างยั่งยืน หากโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีก็มีแนวโน้มที่ประเทศอื่น ๆ จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

ในเมืองลอยน้ำจะประกอบด้วยระบบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ ระบบไหลเวียนเพื่อสร้างเมืองไรสิ่งปฏิกูล, ระบบลำเลียงน้ำแบบปิดภายในเมือง, แหล่งอาหาร, แหล่งสร้างพลังงานไร้มลพิษ, นวัตกรรมในการเคลื่อนย้าย และการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยขับเคลื่อนในประชาชนภายในเมืองอาศัยอยู่ได้ไม่ต่างจากการอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่


การสร้างพลังงานในเมืองลอยน้ำ จะเกิดจากกลไกการเปลี่ยนพลังงานจลน์จากกระแสน้ำให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยแผงโซลาเซลล์ที่อยู่ตามหลังคาของบ้านแต่ละหลัง ซึ่งเชื่อว่าจะเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประวันและสามารถใช้งานได้ในทุกครัวเรือน


เกาหลีใต้เตรียมสร้าง เมืองลอยน้ำ แห่งแรกของโลก ในโครงการ OCEANIX Busanที่มาของภาพ Oceanix city

 นอกจากนี้ ในบ้านแต่ละหลังจะมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อย ๆ หรือการผันน้ำจากทะเลมาใช้เป็นน้ำจืดอุปโภค-บริโภค รวมถึงยังมีพื้นที่รองรับการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับการปลูกพืชผักบนพื้นที่ "ลอยน้ำ" เช่นนี้


แผนผังของเมืองลอยน้ำ OCEANIX Busan จะถูกสร้างขึ้นเป็นชุด หรือเรียกว่า "แพลตฟอร์ม" ซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มจะมีพื้นที่ลอยน้ำที่เชื่อมต่อกันและสามารถเดินข้ามไปมาภายในแพลตฟอร์มของตนเองได้ ในเบื้องต้นจะสร้างขึ้นมาทั้งหมด 3 แพลตฟอร์ม ใช้พื้นที่ราว 63,000 ตารางเมตรและรองรับจำนวนผู้อยู่อาศัยได้มากถึง 12,000 คน แต่ในอนาคตอาจขยับขยายเพิ่มขึ้นถึง 20 แพลตฟอร์มเลยทีเดียว


เกาหลีใต้เตรียมสร้าง เมืองลอยน้ำ แห่งแรกของโลก ในโครงการ OCEANIX Busanที่มาของภาพ Oceanix city

 

 


จากรายงานองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) เผยว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 จนถึงปัจจุบัน ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นราว 20 เซนติเมตร และมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากภาวะโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงอยู่เช่นนี้อาจทำให้หลายเมืองจมอยู่ใต้บาดาล และทางออกที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นอาจเป็นการสร้างเมืองลอยน้ำเช่นนี้ก็ได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Interesting Engineering