TNN online ฟิลิปปินส์เดินหน้าโครงการนำร่อง ออกสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

TNN ONLINE

Tech

ฟิลิปปินส์เดินหน้าโครงการนำร่อง ออกสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

ฟิลิปปินส์เดินหน้าโครงการนำร่อง ออกสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเอง

ประเทศฟิลิปปินส์กำลังจะเริ่มออกสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตัวเองแล้ว โดยทางธนาคารกลางกำลังเดินหน้าทำโครงการนำร่อง CBDC ก่อนที่จะใช้งานจริง

ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการเดินหน้าโครงการนำร่องสกุลเงินดิจิทัลหรือ CBDC เป็นของตัวเองแล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีชื่อว่า CBDCPh เรื่องนี้ทางด้านเบนจามิน อี.ดิโอโคะ (Benjamin E. Diokno) ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศฟิลิปปินส์ได้ประกาศเดินหน้าโครงการตรงส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โครงการนำร่องนี้ประกอบไปด้วยทีมงานที่คอยประสานงานกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาต่างประเทศและสถาบันต่าง ๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลกได้อย่างครอบคลุม โดยเบนจามิน อี.ดิโอโคะ ในฐานะผู้ว่าการธนาคารกลางได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโรดแมพที่มีความสำคัญมากในระยะยาวเพื่อให้ระบบการชำระเงินภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น


สำหรับขั้นตอนในการดำเนินโครงการตรงนี้ ได้มีการกำหนดให้มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินค้าปลีกและการปฏิรูปการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการเงินได้อย่างครอบคลุม คาดว่าผู้คนจะมีการใช้สกุลเงินดิจิทัลประมาณ 20.1% ในแต่ละเดือน อีกทั้งทางรัฐบาลอาจมีการบังคับให้มีการจ่ายเงินเดือนด้วยเหรียญดิจิทัลด้วย


นอกจากนั้นแล้วธนาคารกลางประเทศฟิลิปปินส์คาดว่า จะมีการออก CBDC สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน เช่นเดียวกับการชำระเงินซื้อขายตราสารหนี้และเงินสภาพคล่องระหว่างวันหรือ ILF ที่ให้สถาบันการเงินสามารถทำการกู้ยืมเงินตรงนี้เพื่อสร้างสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างวันได้ อย่างไรก็ตามการใช้มาตรการ ILF ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องมาดูปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการเดินหน้าศึกษา CBDC และต่อมาได้มีการลงนามเอกสารที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ข้อมูลกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศสิงคโปร์


ข้อมูลจาก : cointelegraph.com

ภาพจาก : pixabay.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง