TNN ผลการทดสอบ iPhone 13 Pro Max ประมวลผลเร็วกว่า Samsung Galaxy S22 Ultra

TNN

Tech

ผลการทดสอบ iPhone 13 Pro Max ประมวลผลเร็วกว่า Samsung Galaxy S22 Ultra

ผลการทดสอบ iPhone 13 Pro Max ประมวลผลเร็วกว่า Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra มีจุดเด่นในด้านของการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสมาร์ตโฟนทั้ง 2 รุ่นจากบริษัท Apple

ผลการทดสอบเปรียบเทียบความเร็วโดย Geekbench 5 โปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาโดย Primate Labs พบกว่าสมาร์ตโฟน iPhone 12 และ iPhone 13 Pro Max แม้จะเปิดตัวก่อนประมาณ 1-2 ปี แต่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลเร็วกว่าสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy S22 Ultra อย่างไรก็ตามสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy S22 Ultra มีจุดเด่นในด้านของหน้าจอการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสมาร์ตโฟนทั้ง 2 รุ่นจากบริษัท Apple


โดยสมาร์ตโฟน iPhone 12 มีคะแนน Single-core ที่ 1,593 คะแนน และ Multi-core ที่ 3,859 คะแนน ส่วนสมาร์ตโฟน iPhone 13 Pro Max สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Apple มีคะแนน Single-core ที่ 1,735 คะแนน และ Multi-core ที่ 4,647 คะแนน 


ในขณะที่ Samsung Galaxy S22+ และ Samsung Galaxy S22 Ultra สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Samsung มีคะแนน Single-core ที่ 1,232 คะแนน และ Multi-core ที่ 3,433 คะแนน  


iPhone 13 Pro Max สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Apple เปิดตัวในช่วงปลายปี 2021 ที่ผ่านมาติดตั้งชิป A15 Bionic CPU แบบ 6‑core ใหม่ ซึ่งมีคอร์ด้านประสิทธิภาพ 2 คอร์ และคอร์ด้านประหยัดพลังงาน 4 คอร์ และ GPU แบบ 5‑core ใหม่ Neural Engine แบบ 16‑core ใหม่ ติดตั้งเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพความละเอียด 12MP กล้องเทเลโฟโต้ ไวด์ และอัลตร้าไวด์ ภาพถ่ายบุคคลในโหมดกลางคืนโดยการสแกนเนอร์ LiDAR จุดเด่นด้านการถ่ายภาพความคมชัดสูงรูปแบบต่าง ๆ


Samsung Galaxy S22 Ultra สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัท Samsung เปิดตัวในช่วงต้นปี 2022 โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีกล้องสมาร์ตโฟนที่สามารถเก็บภาพถ่ายเวลากลางคืน พิกเซลเซนเซอร์ขนาด 2.4 ไมโครเมตร กล้องถ่ายภาพสามารถในการซูมได้มากถึง 100 เท่า และปากกา S Pen สำหรับใช้เขียนหรือจดบันทึก ชิปเซ็ตประมวลผล 4 นาโนเมตร ติดตั้ง AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine Learning) 


นอกจากการเปรียบเทียนในด้านความเร็วของการประมวลผลยังมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Machine Learning (ML) พบกว่าสมาร์ตโฟน iPhone 13 Pro Max มีคะแนน 948 คะแนน ซึ่งยังคงประมวลผลเร็วกว่าสมาร์ตโฟน Samsung Galaxy S22 Ultra ที่มีเพียง 448 คะแนน แม้ผลการเปรียบเทียบความเร็วของการประมวล iPhone 13 Pro Max มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่หากเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สมาร์ตโฟน Samsung Galaxy S22 Ultra ยังคงคลองอันดับ 1 ของสมาร์ตโฟนที่ประมวลผลได้รวดเร็วมากที่สุด
ข้อมูลจาก macrumors.com

ภาพจาก apple.com 


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ