TNN online ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564

TNN ONLINE

Tech

ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564

ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ มาดูกันว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีเรื่องอะไรที่เหล่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญไอทีทั่วโลกและในประเทศไทย ค้นหาผ่านเว็บไซต์ Gartner.com บ้าง

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก รวบรวม 10 ประเด็นค้นหาที่น่าสนใจของผู้บริหารไอทีในประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ Gartner.com ระหว่าง 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผลการค้นหานี้แสดงให้เห็นแนวทางและประเด็นที่สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีของโลก จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก ทีมประชาสัมพันธ์ การ์ทเนอร์ ประเทศไทย

10 หัวข้อด้านไอทีที่ผู้บริหารไอทีในประเทศไทยค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ระหว่าง 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564

ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก pexels.com

1. Cybersecurity/security

ประเด็นแรกคือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นที่นอกจากผู้บริหารไอทีในประเทศไทยจะให้ความสนใจแล้ว ยังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกยังจับตามองมากขึ้นอีกด้วย ดังที่เราจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ บรรดาบริษัทไอทีดัง ๆ เริ่มออกมาปรับปรุงระบบและมาตรการความปลอดภัย รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับผู้ใช้งานแล้วนั่นเอง


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก pexels.com

2. API/API management

คำว่า API ย่อมาจาก Application Programming Interface ดังนั้นในประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการอินเทอร์เฟซของบรรดาแอปพลิเคชันต่าง ๆ


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก pixabay.com

3. Data analytics

หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ดังที่เคยมีคำกล่าวว่า ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มหาศาลยังไม่เท่ากับการที่สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ ดังนั้นศาสตร์ของ Data analytics จึงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจมากขึ้น


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก pixabay.com

4. Digital transformation

หรือการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัล เข้ามาปรับใช้งานในองค์กร เช่น วางรากฐาน การตั้งเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้า ทำให้ดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก pixabay.com

5. Enterprise architecture

คือ การบูรณาการ IT เข้ากับการทำธุรกิจตั้งแต่ระดับที่เรียกว่า architecture หรือสถาปัตยกรรมขององค์กร ซึ่งเป็นเหมือนกับการวางโครงและรากฐานที่แข็งแรง


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก Pixabay.com

6. Data governance

หลายคนอาจจะได้ยินคำนี้แปลเป็นไทยว่า "การธรรมาภิบาลข้อมูล" ซึ่งก็หมายถึงหลักการที่องค์กรจะใช้กำกับดูแลข้อมูลอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเกิดขึ้นของข้อมูล การนำไปใช้ การรักษาความปลอดภัย และการทำลาย เป็นต้น


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก Pixabay.com

7. RPA

หรือ Robotic Process Automation ซึ่งก็คือการสร้างระบบหุ่นยนต์เพื่อทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ลดการใช้แรงงานคน หรืออาจจะหมายถึงการสร้างระบบหรือหุ่นยนต์ช่วยงานในองค์กร


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก Pixabay.com

8. Cloud

คำนี้เชื่อว่าคงคุ้นหูใครหลายคน ซึ่งก็หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งานหลากหลาย เช่น การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก Pixabay.com

9. Culture

คำนี้หากแปลตรงตัวก็หมายถึง วัฒนธรรม แต่หากนำเข้ามาจับกับเทรนด์เทคโนโลยี ในที่นี้อาจหมายถึง "วัฒนธรรมดิจิทัล" หรือการที่โลกดิจิทัลเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การทำงานขององค์กร ความคิด ความเข้าใจ รูปแบบการขับเคลื่อนขององค์กรที่เป็นไปในทางเดียวกัน


ชวนส่อง! 10 หัวข้อด้านไอทีที่มีการค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ประจำปี 2564ภาพจาก pixabay.com

10. DevOps

หรือ Development Operations กล่าวโดยย่อก็คือรูปแบบการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ โปรแกรมต่าง ๆ โดยผสานการทำงานระหว่างฝ่าย Development และ IT Operation เข้าด้วยกัน


ส่วน 10 หัวข้อด้านไอทีที่ผู้บริหารไอทีทั่วโลกค้นหามากที่สุดใน Gartner.com ระหว่าง 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้


1. Cybersecurity/security

2. Cloud

3. Digital transformation

4. RPA

5. AI*

6. Data governance

7. Data analytics

8. Change management*

9. Enterprise architecture

10. DevOps


(*ข้อสังเกต ไม่ติดในลิสต์ด้านบน)


จากผลการค้นหาจะเห็นได้ว่า ภาพรวมความสนใจในปีที่ผ่านมา เน้นไปที่การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งความปลอดภัยไปจนถึงการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในปีนี้ทวีความรุนแรงกว่าที่เคย สาเหตุมาจากการที่องค์กรธุรกิจปรับตัวสู่โลกดิจิทัลครั้งใหญ่จากการแพร่ระบาด


นอกจากนี้ หลายบริษัทยังมีการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกมิติ ตั้งแต่กระบวนการทำงานเล็ก ๆ ภายใน ไปจนถึงการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เหล่ากูรู ผู้บริหาร แผนกและทีมงานไอทีในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในยุคนี้เพื่อนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติและเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ วางแผนใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ


ซึ่งก็น่าสนใจว่าจากเทรนด์ของผู้นำไอทีในประเทศไทย และเทรนด์โลก แสดงให้เห็นความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน ก็คงต้องดูกันต่อว่าสำหรับแต่ละเทรนด์ใน 10 อันดับนี้ ตลอดทั้งปี 2022 จะมีเทรนด์ไหนขยับขึ้นมาเป็นที่ 1 หรือจะมีเทรนด์ความสนใจใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกหรือไม่


ข้อมูลจาก ทีมประชาสัมพันธ์ การ์ทเนอร์ ประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง