TNN online "ห้ามแตะจมูก" คลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ameca

TNN ONLINE

Tech

"ห้ามแตะจมูก" คลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ameca

ห้ามแตะจมูก คลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ameca

คลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดของ ameca หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มากที่สุดในโลก

บริษัท Engineered Arts บริษัทเอกชนผู้นำด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มากที่สุดในโลกเปิดตัวคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดของหุ่นยนต์ ameca หุ่นยนต์ติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถแสดงท่าทางของร่างกายและสีหน้าได้เหมือนมนุษย์ราวกับเป็นภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ หุ่นยนต์ตอบสนองต่อการสัมผัสจากมนุษย์ที่พยายามใช้มือแตะจมูกของหุ่นยนต์อย่างรวดเร็ว


ปฏิกิริยาตอบสนองของหุ่นยนต์ Ameca เกิดขึ้นจากการประมวลผลของระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ร่วมกับการสั่งการเคลื่อนไหวของระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) ข้อต่อหุ่นยนต์ให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดซึ่งต้นแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าวมาจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังแสดงสีหน้าแววตาได้อย่างเป็นธรรมชาติเนื่องจากบริเวณใบหน้าของหุ่นยนต์ติดตั้งระบบการเคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนผิวหนังเทียมที่ยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวของข้อต่อด้านใน


ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ก่อตั้งมาเป็นเวลาประมาณ 15 ปีและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากที่สุดในโลก ผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทมีมากกว่า 100 ตัว โดยหุ่นยนต์ ameca เป็นหุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดของบริษัท  ส่วนหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงตัวอื่น ๆ เช่น RoboThespian หุ่นยนต์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Tritium สามารถทำหน้าที่พูดอธิบายข้อมูลในอุทยานวิทยาศาสตร์ งานแสดงสินค้าหรือให้ความรู้ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ


แม้จะมีความก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยีหุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่ของบริษัทไม่สามารถเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีร่างกายท่อนบนให้เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ การแสดงสีหน้าแววตาได้เหมือนมนุษย์มากที่สุดเป็นลำดับแรก ๆ มากกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายท่อนล่าง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในปัจจุบันของบริษัทก็มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของโลก ผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทสามารถสร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์
ข้อมูลจาก designboom.com 

ภาพจาก engineeredarts.co.uk


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง