ระดมสมอง! 'ส.บอล' เชิญ 30 โค้ชโปรไลเซนส์ร่วมประชุมพัฒนาฟุตบอลไทย

TNN ONLINE

กีฬา

ระดมสมอง! 'ส.บอล' เชิญ 30 โค้ชโปรไลเซนส์ร่วมประชุมพัฒนาฟุตบอลไทย

ระดมสมอง! 'ส.บอล' เชิญ 30 โค้ชโปรไลเซนส์ร่วมประชุมพัฒนาฟุตบอลไทย

สมาคมฯ เชิญ 30 ผู้ฝึกสอนโปร ไลเซนส์ แลกเปลี่ยนความคิดออกแบบแนวทางการเล่นให้แก่นักกีฬาฟุตบอลไทย

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมเชิญบุคลากรฟุตบอลระดับโปร ไลเซนส์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาศักยภาพ และออกแบบแนวทางการเล่นที่เหมาะสมกับสรีระของนักเตะไทย


พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ เปิดเผยว่า “สมาคมฯ ได้เรียนเชิญคณะผู้ฝึกสอนระดับสูงของประเทศ (โปรไลเซนส์) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพและออกแบบแนวทางการเล่น วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรผู้ฝึกสอนใหม่ เพื่อหาจุดเด่น หรือจุดที่ต้องปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของนักฟุตบอลไทย การสร้างและพัฒนาผู้เล่นให้เหมาะสมกับบุคลิก สรีระและวัฒนธรรมของคนไทย รวมถึงวิธีการเล่นในสนามที่เฉพาะเจาะจงเป็นเอกลักษณ์ เพื่อต่อยอดและยึดเป็นต้นแบบของการพัฒนาฟุตบอลในระดับต่าง ๆ โดยจะมีการหารือร่วมกันกับคณะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดปัจจุบัน ทุกรุ่นอายุ และที่ปรึกษาด้านเทคนิคของสมาคม และเป็นโอกาสดีที่ผู้ฝึกสอนระดับสูงของประเทศจะได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยเช่นกัน”


“ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ฝึกสอนระดับสูงของประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดเป็นคณะภาคีโค้ช (Coach Forum) ต่อไปในอนาคต”


สำหรับ การประชุมหารือด้านการพัฒนาเทคนิคของกีฬาฟุตบอลไทย “Thai Football Analysis Conference 2020” จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง Player’s Profile มีดังนี้

1. Decision-making การตัดสินใจในสนาม

2. Reading the game การอ่านสถานการณ์เกม

3. Offensive Technical Skill ทักษะพื้นฐานเกมรุก

4. Defensive Technical Skill ทักษะเกมรับ

5. Motricity การใช้สรีระร่างกาย ความคล่องแคล่ว

6. Strength - Power พละกำลัง การระเบิดแรง

7. Endurance ความทนทาน ความอึด

8. Speed ความเร็ว

9. Commitment ความทุ่มเท

10. Effort ความพยายาม

11. Collaboration การทำงานร่วมกับเพื่อน

12. Communication ทักษะการสื่อสาร

13. Lifestyle & Habits ไลฟ์สไตล์และลักษณะนิสัย

14. Others อื่น ๆพร้อมทำแบบสำรวจเรื่อง Playing Style (สไตล์การเล่นที่ควรเป็นสำหรับบอลไทย)


สำหรับ 30 โค้ชโปรไลเซนส์ชาวไทย มีดังต่อไปนี้

คนแรก

สุรชัย จตุรภัทรพงศ์


รุ่น 1

1.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

2.จตุพร ประมลบาล

3.จเด็จ มีลาภ

4.อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร

5.วรวุธ ศรีมะฆะ

6.ธชตวัน ศรีปาน

7.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน

8.เศกสรร ศิริพงษ์

9.ธงชัย รุ่งเรืองเลิศ

10.ทรงยศ กลิ่นศรีสุข

11.วิทยา เลาหกุล

12.ประสบโชค โชคเหมาะ

13.นพพร เอกสาตรา

14.จักรพันธ์ ปั่นปี

15.ธีระเวคิน สีหะวงศ์

16.สุภชาติ มานะกิจ


รุ่น 2

1.ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย

2.ญาณวิทย์ คันธราษฎร์

3.เอกลักษณ์ ทองอ่ำ

4.จิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล

5.สระราวุฒิ ตรีพันธ์

6.เจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์

7.สุรพงษ์ คงเทพ

8.ทวีศักดิ์ โมราศิลป์

9.อลงกรณ์ ทองอ่ำ

10.อัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์

11.รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค

12.อิสสระ ศรีทะโร

13.ประจักษ์ เวียงสงค์