TNN ปิดโครงการอบรม 'รู้เท่าทันสื่อกีฬา' หลังครบ4ภาคตามวัตถุประสงค์

TNN

กีฬา

ปิดโครงการอบรม 'รู้เท่าทันสื่อกีฬา' หลังครบ4ภาคตามวัตถุประสงค์

ปิดโครงการอบรม 'รู้เท่าทันสื่อกีฬา' หลังครบ4ภาคตามวัตถุประสงค์

ปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” ครั้งสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์ “นายกวันกล้า” มอบวุฒิบัตรให้สื่อมวลชนภาคอีสานนำความรู้ไปเสนอข่าวอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

วันนี้ (12 มี.ค. 66) ที่โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีพิธีปิดโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” ครั้งสุดท้าย ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติร่วมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, เคเบิ้ลทีวี, วิทยุกระจายเสียง, สื่อออนไลน์ และ ยูทูบเบอร์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียง กว่า 30 คน

ปิดโครงการอบรม 'รู้เท่าทันสื่อกีฬา' หลังครบ4ภาคตามวัตถุประสงค์

โดยการอบรมทั้ง 2 วันที่ผ่านมา (11-12 ก.พ.) มีวิทยากร นำโดย ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา, นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักอัยการสูงสุด, ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และคณะสื่อมวลชน นำโดย นายธีรัช โพธิ์พานิช, นายสุรเดช อภัยวงศ์, นายณฤต ศรีทอง, นายสมยศ แดงยวน, นายเกริกชัย คุณโฑ, นายวิรวิชญ์ เจริญเชื้อ, นายกล้าณรงค์ มาโชค และ นายวิศรุต มีบำรุง มาให้ความรู้ทั้งในเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง, แนวทางการร่างพระราชบัญญัติการพนันฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่, หลักการสร้างคอนเทนท์เพื่อดึงดูดใจผู้อ่าน/ผู้ชม, การพัฒนาคอนเทนท์ด้วยนวัตกรรมเสียง AI ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล, กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ เทคนิคกระบวนการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อนำมาประกอบข่าวแบบง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ 

ปิดโครงการอบรม 'รู้เท่าทันสื่อกีฬา' หลังครบ4ภาคตามวัตถุประสงค์

สำหรับโครงการ “อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา” ได้จัดครบ 4 ครั้งแล้ว เริ่มตั้งแต่ ภาคกลางและตะวันตก ที่จังหวัดราชบุรี, ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต, ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และปิดท้าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวแนะนำ