TNN online 'สหพันธ์ว่ายน้ำ' เปลี่ยนชื่อเป็น 'World Aquatics' พร้อมตั้ง 'พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล' เป็นกรรมการ

TNN ONLINE

กีฬา

'สหพันธ์ว่ายน้ำ' เปลี่ยนชื่อเป็น 'World Aquatics' พร้อมตั้ง 'พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล' เป็นกรรมการ

'สหพันธ์ว่ายน้ำ' เปลี่ยนชื่อเป็น 'World Aquatics' พร้อมตั้ง 'พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล' เป็นกรรมการ

สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA เปลี่ยนชื่อเป็น World Aquatics พร้อมลงมติแต่งตั้ง "พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล" อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ให้เป็นกรรมการบริหาร

วันนี้ (14 ม.ค. 66) ตามที่ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) ได้จัดการประชุม FINA Extraordinary Congress 2022 ที่กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2565 โดยวาระการประชุมเรื่องการปฏิรูปสหพันธ์ได้มีมติเปลี่ยนชื่อ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA เป็น World Aquatics เพื่อให้ครอบคลุมกีฬาทุกประเภทที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการเสนอชื่อและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพิ่มเติมโดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้ถูกเสนอและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของ World Aquatics ในครั้งนี้ด้วย

'สหพันธ์ว่ายน้ำ' เปลี่ยนชื่อเป็น 'World Aquatics' พร้อมตั้ง 'พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล' เป็นกรรมการ

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล เปิดเผยว่า "รู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติจากทางสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ให้เข้าไปร่วมงานในตำแหน่ง World Aquatics Bureau Member หลังจากนี้ก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและจะนำเอาความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาวงการกีฬาAquaticsของไทยซึ่งประกอบด้วย ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ ว่ายน้ำมาราธอน และกีฬาทางน้ำมาสเตอร์ ให้เป็นมาตรฐานในระดับสากลต่อไป”


สำหรับตำแหน่ง กรรมการบริหารของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (World Aquatics Bureau Member) จะเข้าร่วมประชุมเดือนละครั้งเพื่อหารือ ลงมติปรับปรุง กฎ ระเบียบ การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากร ส่งเสริมความรู้ การฝึกสอนทุกชนิดกีฬาทางน้ำของ World Aquatics รวมถึงอำนวยการในการแข่งขัน Event ต่างๆ นอกจากนี้ทางสหพันธ์ฯยังมีการจัดประชุม Extra Ordinary Congress สำหรับหารือเพิ่มเติม หมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกต่างๆอีกปีละ 1-2 ครั้งด้วย