TNN online เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี

TNN ONLINE

Social Talk

เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี

เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี

อุทยานแห่งชาติเตือนเที่ยวเกาะพีพีอย่าจับ “ดาวทะเล” มาถ่ายรูปเล่น มีโทษสูงสุดปรับ 5 แสนบาท จำคุก 5 ปี

วันนี้ ( 8 ก.ย. 64 ) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้โพสต์ข้อความเตือนประชาชนที่มาเที่ยวทะเล โดยระบุข้อความว่า “เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ดำเนินการติดตั้งป้ายและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ไม่จับดาวทะเล และสัตว์ทะเล ขึ้นมาถ่ายรูป หรือจับน้องๆ ขึ้นมาเล่น เพราะจะทำให้สัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บหรือตายได้ แต่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม และเก็บภาพความสวยงามได้


เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี

ซึ่งการจับสัตว์ทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ มีโทษตาม ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมาตรา 19 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้างมิให้บุคคลใด กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง (3) ล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆ ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี

เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี

เตือนคนมือบอน! เที่ยวทะเลจับ “ดาวทะเล” มาเล่น มีโทษปรับ 5 แสนคุก 5 ปี