TNN online เปิดภาพ 'พระพิฆเนศเหยียบโควิด' กำลังใจแพทย์ฝ่าวิกฤตโรคร้าย

TNN ONLINE

Social Talk

เปิดภาพ 'พระพิฆเนศเหยียบโควิด' กำลังใจแพทย์ฝ่าวิกฤตโรคร้าย

เปิดภาพ 'พระพิฆเนศเหยียบโควิด' กำลังใจแพทย์ฝ่าวิกฤตโรคร้าย

นพ.ยงเปิดภาพ "พระพิฆเนศเหยียบโควิด-19 จมธรณี" ที่ศิลปินมอบให้แพทย์ศาสตร์จุฬาฯ เป็นกำลังใจในการฝ่าวิกฤต

วันนี้ ( 16 .. 64 )ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพพระพิฆเนศเหยียบโควิด-19 พร้อมระบุว่า


ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่คุณกิตติพงษ์ สุริยทองชื่น ได้อัญเชิญ องค์เทพ พระพิฆเนศเหยียบโควิด-19…. จมธรณี เป็นผลงานของท่านได้ทำขึ้น เพียง 19 องค์ มามอบและให้กำลังใจในการต่อสู้ กับโรคโควิด-19 ท่านลงมาจากเชียงใหม่ มามอบให้ถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ

ท่านได้สรุปให้ฟัง มีความหมายและให้กำลังใจอย่างยิ่ง องค์เทพพระพิฆเนศ เป็นเทพผู้ขจัดความขัดข้อง และเป็นผู้ที่อำนวยความสำเร็จให้กับกิจการทั้งปวง เป็นเทพผู้ขจัดปัดเป่าอุปสรรค และความทุกข์ยาก การต่อสู้กับโรคร้ายโควิด 19 จะต้องใช้ความรู้ ปัญญา ความเพียร

เปิดภาพ 'พระพิฆเนศเหยียบโควิด' กำลังใจแพทย์ฝ่าวิกฤตโรคร้าย

งานที่ท่านกิตติพงษ์สร้างขึ้น มีความหมายมาก จะเห็นว่าบนพระหัตถ์ ของ พระพิฆเนศ จะมีรูปสัญลักษณ์ทางการแพทย์คืองูพันคบเพลิง และธงกาชาด ทรงยืนบนโลก และใต้พระบาท เหยียบ covid-19 จมธรณีในยามวิกฤติแบบนี้ การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เราจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปได้แน่นอน

เปิดภาพ 'พระพิฆเนศเหยียบโควิด' กำลังใจแพทย์ฝ่าวิกฤตโรคร้าย เปิดภาพ 'พระพิฆเนศเหยียบโควิด' กำลังใจแพทย์ฝ่าวิกฤตโรคร้าย