TNN online ชาวทวีตแชร์ภาพ “คลื่นเมฆ" ก่อตัวเป็นแถบก่อนฝนถล่มกทม.

TNN ONLINE

Social Talk

ชาวทวีตแชร์ภาพ “คลื่นเมฆ" ก่อตัวเป็นแถบก่อนฝนถล่มกทม.

ชาวทวีตแชร์ภาพ “คลื่นเมฆ ก่อตัวเป็นแถบก่อนฝนถล่มกทม.

ผู้ใช้ทวิตเตอร์แชร์ภาพ “คลื่นเมฆ” ก่อตัวเป็นแนวยาวในย่านศรีนครินทร์-อุดมสุข ก่อนเกิดฝนถล่มกทม.

วันนี้ ( 8 .. 64 )ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้แชร์คลิปวีดีโอของคลื่นก้อนเมฆที่ก่อตัวเป็นแนวยาวบนท้องฟ้าบริเวณศรีนครินทร์-อุดมสุข ก่อนที่ฝนจะตกลงมาในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม โดยทั่วทั้งประเทศไทยจะมีฝนตกฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง อากาศร้อนในตอนกลางวัน


ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคอีสานตอนล่าง ให้ระมัดระวัง เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ตาก บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ลพบุรี นครสวรรค์ กาญจนบุรี และราชบุรี

ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง


สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ชาวทวีตแชร์ภาพ “คลื่นเมฆ ก่อตัวเป็นแถบก่อนฝนถล่มกทม.

ชาวทวีตแชร์ภาพ “คลื่นเมฆ ก่อตัวเป็นแถบก่อนฝนถล่มกทม.

ชาวทวีตแชร์ภาพ “คลื่นเมฆ ก่อตัวเป็นแถบก่อนฝนถล่มกทม.