อึ้ง! วัวหลุดถนน ชนจักรยานยนต์ คนขี่เจ็บกลางแยก

TNN ONLINE

Social Talk

อึ้ง! วัวหลุดถนน ชนจักรยานยนต์ คนขี่เจ็บกลางแยก

อึ้ง! วัวหลุดถนน ชนจักรยานยนต์ คนขี่เจ็บกลางแยก

ชาวบ้านต้อนวัวเดินบนถนนเตลิดชนจักรยานยนต์ คนขี่ได้รับบาดเจ็บ กลางสี่แยกราชบุรี

วันนี้ ( 10 ธ.ค. 63 )เพจเฟซบุ๊ก ควายหลุดถนน ได้โพสต์ภาพ อุบัติเหตุฝูงวัวที่ถูกต้อนมาบนถนน แล้ววัวก็วิ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ ของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างจัง จนรถล้มจากนั้นก็มีผู้ชายที่ขับขี่จักรยานยนต์ซึ่งเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วย


โดยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกแห่งหนึ่งใน จ.ราชบุรี ซึ่งสี่แยกนี้เท่าที่สังเกตุจะไม่มีสัญญาณไฟจราจร หรือเป็นแยกวัดใจ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องสังเกตุกันเอง ว่ารถใครจะไปหรือจะมาก่อน


ซึ่งขณะที่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ กำลังพยายามขี่รถจักรยานยนต์ข้ามสี่แยกนี้ บรรดาวัว ก็พุ่งเข้ามาชนอย่างจัง จนทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากกรณีดังกล่าวชวนให้สงสัยอย่างมากว่าใครเป็นฝ่ายผิด มาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กัน

ตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522


มาตรา 111 ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ และ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์


ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่นหรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นยอมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

ตามกฎหมาย ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์ในบริเวณทางหลวง และห้ามมิให้ขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์บนทางในลักษณะกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ ดังนั้นหากกรณีรถชนวัวควายที่ข้ามถนนกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมคอยจูงหรือต้อนแล้ว เจ้าของ วัวควายย่อมต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถชนวัวควายแล้วได้รับความเสียหาย


แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะถูกต้องเสมอไป หากเห็นอยู่แล้วว่าวัวควายกำลังข้ามถนนหรือมีท่าทีว่าจะขึ้นมาบนถนน ในระยะห่างเพียงพอที่จะเบรคเพื่อลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถได้ แต่มิได้กระทำ กลับขับรถเร็วโดยไม่ระมัดระวังแล้ว ฝ่ายคนขับรถก็เป็นฝ่ายผิดเสียเอง เพราะถือว่าประมาทปราศจากความระมัดระวัง


การขับรถและการขี่ จูง ไล่ต้อนสัตว์ไปตามทางหรือให้ข้ามถนนนั้น ทั้งฝ่ายผู้ขับขี่รถยนต์และฝ่ายผู้ควบคุมสัตว์หรือเจ้าของมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายทั้งสองฝ่าย แต่ก็เห็นหลายครั้งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายปล่อยปละละเลย ไม่ผูกเชือกให้ดี หรือปล่อยให้กินหญ้าข้างทางโดยไม่ควบคุมดูแลจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงกลายเป็นฝ่ายผิดในที่สุด


ในหลายๆเหตุก็เห็นใจที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายรถยนต์ ไหนจะต้องเสียวัวเสียควายจากอุบัติเหตุอีก จึงฝากท่านผู้ชม หากมีญาติมิตร ก็อยากให้เตือน ๆ กันหรือบอกกล่าวแก่คนรอบข้างที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ให้ใช้ความระมัดระวังคอยควบคุมดูแลให้ดีในการเลี้ยงสัตว์ใกล้ๆ กับถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจะทำให้เสียเงินเสียทองขึ้นในอนาคต

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline